Protontherapie richt zich op een nieuwe behandeling van kankerpatiënten. De behandeling (particle therapy) is in de Verenigde Staten ontwikkeld en biedt een zeer precieze vorm van bestraling door middel van minuscule geladen deeltjes zoals protonen. De therapie wordt dan ook wel protonentherapie genoemd. Dankzij deze deeltjes kunnen tumoren nauwkeuriger en effectiever worden bestraald, met minder schade aan het gezonde omringende weefsel dan mogelijk is via conventionele behandelingen. De behandeling heeft daarom vaak een grotere kans van slagen terwijl de patiënt minder bijwerkingen ondervindt.

in Nederland is nog geen behandeling mogelijk, wel in Duitsland. Protontherapie wordt vooral ingezet bij kinderen (hersentumoren)

PTC | meer over proton therapie  PTC

Protonen therapie in Nederland (2021)

Protonentherapie is een bestralingstechniek die sinds 2018 in Nederland aangeboden wordt. Protonentherapie is een door de Nederlandse overheid erkende therapie. Tot 2017 konden patiënten alleen in behandelcentra in het buitenland terecht. Als zij al in aanmerking kwamen voor protonentherapie. Om de therapie ook in Nederland te kunnen aanbieden, is een zogenaamde WBMV (Wet Bijzondere Medische Verrichtingen) vergunning nodig. Het UMCG Protonentherapiecentrum heeft deze vergunning en opende in januari 2018 als eerste protonentherapiecentrum in Nederland haar deuren.

Het risico op bijwerkingen na protonen therapie is kleiner dan na een reguliere bestraling met fotonen. Dat geldt voor een deel van de patiënten die wordt bestraald. Dit komt ten gunste van het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven van de patiënt. Het risico op bijwerkingen is voor een deel afhankelijk van waar de tumor zich bevindt. Maar ook van het soort kanker. Protonentherapie levert daarom niet bij iedere patiënt dezelfde voordelen op.
Meer informatie op: https://umcgprotonentherapiecentrum.nl/

Lotgenoten:

Patiëntenverenigingen:

Wijziging of aanvulling doorgeven?

Hier uw wijziging, graag met volledige url