Iedereen heeft wel eens een knobbeltje in het lichaam. Soms kan een zwelling ontstaan die aanvankelijk niet pijnlijk is, maar wel groter wordt. De klachten aan de weke delen ontstaan pas laat, doordat ze vaak pas bij aanzienlijke grootte kunnen gaan drukken op zenuwen of vaten. Als zo’n bult oppervlakkig is gelegen, valt hij meestal wel snel op. Zwellingen in de buik of het bovenbeen kunnen erg groot worden voordat zij klachten veroorzaken.

Symptomen:

  • Een harde bult op het bot
  • Pijn en zwelling van botten en gewrichten
  • Spontane botbreuken
  • koorts
  • gezichtsverlies
  • verzwakte mobiliteit hetgeen zich soms in de laatste stadia van botkanker voordoet

Interessante weblinks:

Primaire botkanker:

Een vertaling van de informatie over primaire botkanker  BRON: Health On Line

De meeste vormen van primaire bottumoren – ontstaan in de botten, kraakbeen, of ander botweefsel – zijn goedaardig en bevatten dus geen kankercellen. Primaire botkanker (kwaadaardige tumoren die primair ontstaan zijn in het bot, kraakbeen of ander botweefsel) is zeldzaam. In de VS komt dit bij minder dan 1% van alle nieuwe kankerpatiënten per jaar voor. Veel vaker komt kanker in de botten voor als uitzaaiing van een primaire kanker op een plaats elders in het lichaam.

Primaire botkanker
Primaire botkanker komt met name voor bij jonge mensen en dan specifiek bij diegenen die ongewoon lang zijn voor hun leeftijd. Primaire botkanker wordt globaal ingedeeld in drie meest voorkomende vormen (tesamen 85%) te weten:

Osteosarcoom (60%):
met name bij teenagers wiens botten in het stadium van snelle groei verkeren.
Ewing’s sarcoom: ontstaat in beenmerg, kinderen van 5-9 en jong volwassenen tussen 20 en 30 jaar
Andere minder vaak voorkomende vormen van primaire botkanker bij volwassenen zijn:

  • Fibrosarcoom (Bindweefseltumor)
  • Kwaadaardig grootcellige tumoren

Door verbeterde opsporings-en behandelingstechnieken is de vijf jaar overlevingsratio naar 70% omhoog gebracht.
De genezingskansen hangen sterk af van hoe vroeg de kanker wordt ontdekt en de snelheid waarmee het zich tendeert te verspreiden. De overlevingskans bij uitgezaaide tumoren in de botten varieert afhankelijk van de oorsprong van de kanker. Goedaardige tumoren leiden normaliter niet tot langetermijngezondheidsrisico’s.

Symptomen
Een harde bult op de oppervlakte van een bot, die wel of niet pijnlijk kan zijn. Pijn en zwelling van botten en gewrichten, vaak intenser ‘s nachts, de pijnklachten zijn niet noodzakelijkerwijs geassocieerd met beweging, spontane botbreuken, koorts, gezichtsverlies, verzwakte mobiliteit wat zich soms in de laatste stadia van botkanker voordoet. Goedaardige tumoren zijn gewoonlijk pijnloos.

Oorzaken
In de meeste gevallen van pimaire botkanker zijn er geen specifieke oorzaken aan te wijzen. Sommige gevallen lijken een genetische link te hebben. Behalve sommige genetische abnormaliteiten is er een handvol zeldzame genetische ziekten die geassocieerd worden met primaire botkanker. Kanker komt vaker voor in botten die eerder gebroken of geïnfecteerd zijn geweest. Blootstelling aan bepaalde chemische stoffen kan de kans op primaire botkanker licht verhogen. Ook een hoge dosis bepaalde bestraling of chemo samenstelling wordt soms geassocieerd met bepaalde typen botkanker.

Diagnose en testprocedure
Als symptomen wijzen op botkanker, zal de arts bloedonderzoek doen om eventuele andere oorzaken uit te sluiten. Röntgenfoto’s en andere diagnostisch beeldmateriaal wordt gebruikt om botkanker te identificeren en er wordt een biopt genomen. Dit biopt wordt onderzocht op de aanwezigheid van kankercellen. Als wordt vastgesteld dat de tumor kankercellen bevat (dus kwaadaardig is) dan worden testen gedaan om na te gaan of er uitzaaiingen zijn waarbij kankercellen zich hebben verspreid naar andere delen van het lichaam.

Conventionele behandeling
Indien mogelijk worden bottumoren chirurgisch verwijderd. Als de kanker in een been of arm zit dan kan deze in 90% van de gevallen zonder amputatie worden verwijderd. Vaak wordt het verwijderde bot vervangen door een metalen constructie. Voorafgaande aan een operatie wordt bestraling en chemotherapie gebruikt om de tumor te verkleinen. Ook na de operatie wordt bestraling en chemotherapie gebruikt om eventueel restcellen te doden.

Zowel bestraling als chemotherapie worden ook gebruikt indien de botkanker niet operabel is.
Deze behandelingen zijn dan vooral bedoeld om verdere uitzaaiingen te voorkomen en leiden zelden tot volledige genezing. Sommige artsen experimenteren met aanvullende immuuntherapie waardoor met een lagere dosis bestraling en chemotherapie kan worden volstaan, met gelijkblijvende resultaten.

Preventie
Lees altijd de veiligheidsvoorschriften op verpakkingen van verf, oplosmiddelen, pesticiden, schoonmaakmiddelen en andere producten die bepaalde (carcinogenic(?)) chemicaliën kunnen bevatten. Als men ooit behandeld is met straling in het verleden dient men alert te zijn op symptomen van botkanker. Als deze symptomen zich voordoen dient men contact met de arts op te nemen. Bron:Health On Line

Lotgenoten:

Patiëntenverenigingen:

Wijziging of aanvulling doorgeven?

Hier uw wijziging, graag met volledige url