Soms wordt ons de vraag gesteld of  SDK een CBF–keurmerk heeft.  U kent vast de CBF  reclame wel (2013)met de collectebus , uitgaande dat als je als stichting géén CBF keurmerk hebt, dat het niet klopt. Dit is natuurlijk flauwekul. SDK is een ANBI   (algemeen nut beogende instelling) en het

 is een bewuste keuze van het SDK om geen CBF–Keurmerk aan te vragen. In het verleden zijn wij op bezoek  geweest ( namens SDK) maar het was belangrijk voor het CBF om zoveel mogelijk ‘klanten ‘te krijgen, dan de belangen van de donateurs te behartigen.

Als je het CBF eens nader bekijkt, dan valt het volgende op:

  1. Het CBF controleert niet of het geld wat een donateur geeft aan een goed doel, ook daadwerkelijk besteed wordt op de manier zoals het goede doel dat belooft.
  2. Het CBF is geen overheidsinstelling maar gewoon een particuliere stichting. Iedereen kan een dergelijk keurmerk starten als hij/zij dat zou willen.
  3. Om een CBF–keurmerk te krijgen is een forse financiële bijdrage vereist. Voor SDK zou dat neerkomen op een bedrag van rond de 2.925 euro.
  4. SDK zou daarnaast nog eens jaarlijks een bedrag van 8.830 euro aan accountant kosten  moeten maken om het keurmerk te behouden.
  5. Het CBF zelf geeft 1.000.000 euro aan salarissen uit en nog eens 150.000 euro aan zelfpromotie.
  6. Het CBF ontvangt per jaar totaal 1.700.000 euro van goede doelen. Geld wat dus door donateurs gegeven is aan goede doelen
  7. Je krijgt een keurmerk als je onder andere als goed doel minder dan 25% kosten maakt aan salarissen en fondsenwerving.
  8. Het CBF is al een aantal keer op de vingers getikt omdat ze ten onrechte aangaven bestedingen van goede doelen te controleren, maar het niet deden!
  9. 8.Het CBF controleert eigenlijk alleen de jaarverslagen die door de goede doelen zelf worden aangeleverd en al gecontroleerd zijn door accountantskantoren.
  10. Wij (SDK) in het verleden een klacht ingediend hebben over een bij het  CBF  aangesloten organisatie. Deze klacht is eenvoudig  terzijde  gelegd.

Conclusie:

Het CBF–keurmerk kost een hoop geld. Geld dat niet besteed wordt waarvoor het bedoeld is.
Het CBF keurmerk is, als  je er dieper op inzoomt een keurmerk wat weinig voorstelt.

Elke ANBI is verplicht om zijn administratie op orde te hebben en vanaf 2014 is de verplichting van de belastingdienst om het op de website te plaatsen. Hiermee voldoet SDK ruim aan de eisen.