Cijfers over kanker in Belgie 1 | vlaamse liga Vlaamse Liga enbekijk de rapportage
Cijfers over Kanker in Belgie 2 | Stichting tegen kanker  Stichting tegen kanker
EKWF/kankerbestrijding | Cijfers over roken en kanker KWF/kankerbestrijding
CBS | enkele statistieken en afbeeldingen CBS

Internationaal:

NCR | Europese cijfers over kanker (PDF)  ENCR
WHO | stijgen de cijfers of dalen ze?

Incidentie en prevalentie Nederland

Incidentie en sterfte In Nederland BRON: IKCNET -2009
In 2006 werden in Nederland 83.300 nieuwe gevallen van kanker vastgesteld, 43.100 bij mannen en 40.200 bij vrouwen. In ongeveer twaalf procent van de gevallen was er al eerder een vorm van kanker vastgesteld, zodat in 2006 bij ongeveer 73.000 personen voor het eerst kanker werd geconstateerd.

Het aantal nieuwe gevallen van kanker steeg in 2006 met ongeveer 2.000 ten opzichte van 2005, een toename van 2,5%. Deze stijging is iets groter dan in de voorgaande jaren en werd voor ongeveer tweederde veroorzaakt door bevolkingsgroei, met name een toename van het aantal ouderen. De rest van de toename is een gevolg van een kleine stijging van de kans om kanker te krijgen. Bij mannen wordt in verhouding iets vaker kanker vastgesteld dan bij vrouwen: 5,3 op de 1000 mannen kreeg in 2006 kanker, tegen 4,9 op de 1000 vrouwen. Worden de incidentiecijfers gestandaardiseerd voor de leeftijdsopbouw (volgens de Europese standaardbevolking) dan bedroegen de incidentiecijfers 4,8, respectievelijk 3,9 per 1000. Er stierven in 2006 39.748 personen ten gevolge van kanker (bron: CBS). Dit is een toename van ongeveer 400 in vergelijking met 2005. Het aantal sterfgevallen vertoonde de afgelopen 20 jaar een lichte stijging, maar als wordt gecorrigeerd voor de bevolkingsgroei is er sprake van een daling van de kankersterfte, vooral bij mannen

Overleving
De overlevingskansen van kankerpatiënten variëren sterk per soort kanker en van het stadium waarin de ziekte is vastgesteld. Ruwweg geneest ongeveer de helft van alle kankerpatiënten. Hoewel de veranderingen langzaam gaan, zijn de overlevingskansen van kankerpatiënten de afgelopen decennia gestaag gestegen. De redenen hiervoor zijn dat kanker tegenwoordig vaak in een vroeger stadium wordt ontdekt, door een effectievere behandeling en doordat een aantal vormen van kanker met lage overlevingskansen (maagkanker, longkanker bij mannen) steeds minder voorkomen.

Prevalentie
Met prevalentie wordt het totale aantal personen bedoeld bij wie ooit kanker is vastgesteld en op een bepaalde datum nog in leven is. Een deel van deze personen is genezen, bij anderen is de ziekte nog aanwezig. De totale prevalentie van kanker in Nederland is niet precies bekend, maar kan worden geschat op zo’n 400.000 personen. Dat is ongeveer 2,5 procent van de Nederlandse bevolking. De prevalentie van borstkanker is het hoogst (globaal een kwart van het totaal), gevolgd door huidkanker, darmkanker en prostaatkanker. Door de verbetering van de overleving in combinatie met bevolkingsgroei en vergrijzing stijgt de prevalentie met 2-3 procent per jaar iets harder dan de incidentie.

Kanker in Nederland:

Bron WCRF

 • Momenteel krijgt ruim één op de drie mensen in Nederland een bepaalde vorm van kanker.
 • Jaarlijks overlijden in ons land zo’n 40.000 mensen aan de gevolgen van kanker3.
 • In 2000 werden zo’n 69.000 nieuwe gevallen van kanker geregistreerd in Nederland. In 2015 zal dit zijn opgelopen tot zo’n 95.000. Een toename van circa 40%3.
 • Kanker is de belangrijkste doodsoorzaak bij mannen, vóór hart- en vaatziekten.1
 • Kanker zal vanaf 2010 ook bij vrouwen de belangrijkste doodsoorzaak zijn1.
 • Kanker is een ziekte die vooral op oudere leeftijd voorkomt. 4
  • 40% van alle nieuwe patiënten in 2005 was tussen 60 en 75 jaar oud.
  • 30% van de nieuwe patiënten 75 jaar was of ouder.
  • 9% van alle nieuwe kankerpatiënten was jonger dan 45 jaar.
  • 0,6% van alle nieuwe kankerpatiënten waren kinderen (< 15 jaar).

Kans op kanker in Nederland
Een vrouw in Nederland heeft in haar leven:

 • 12,7% kans op borstkanker
 • 5,6% kans op darmkanker
 • 3,0% kans op longkanker
 • 2,0% kans op huidkanker
 • 1,8% kans op baarmoederkanker

Een man in Nederland heeft zijn leven :

 • 9,8% kans op prostaatkanker
 • 8,3% kans op longkanker
 • 6,3% kans op darmkanker
 • 4,5% kans op blaaskanker
 • 3,0% kans op huidkanker

Kanker wereldwijd

 • Wereldwijd sterven er jaarlijks 7,9 miljoen mensen aan kanker (13% van het totaal aantal sterfgevallen). 5
 • Verwacht wordt dat het aantal sterfgevallen aan kanker wereldwijd zal stijgen tot 9 miljoen in 2015 en 11,4 miljoen in 2030. 5

Top 5 kankkersoorten wereldwijd

Er is een verschil tussen de vormen van kanker in ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden. 7

Top 3 kankersoorten in het Westen

Cancers developed

Prostaatkanker

 • Prostaatkanker was in 2003 bij mannen de meest voorkomende soort kanker in Nederland (21% van het totaal), gevolgd door longkanker4.
 • Per jaar krijgen 8.000 mannen in Nederland prostaatkanker. 3
 • In 75% gevallen is de persoon ouder dan 65 jaar.3

Borstkanker

 • Per jaar krijgen 12.000 vrouwen in Nederland borstkanker. Het is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Een vrouw heeft een kans van 1 op 8 om ooit borstkanker te krijgen. 3
 • Jaarlijks krijgen ongeveer 70 mannen de diagnose borstkanker. 3

Longkanker

 • Per jaar krijgen 9.000 mensen in Nederland longkanker. Na prostaatkanker is het de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. 3
 • Longkanker komt bij mannen met name tussen de 65 en 80 jaar voor. Bij vrouwen komt longkanker met name tussen de 55 en 80 jaar voor. 3
 • Roken zorgt voor 90% van alle gevallen van longkanker en voor 20% van alle gevallen van kanker. Niet roken is de beste bescherming tegen longkanker.2

Darmkanker

 • In Nederland komt darmkanker zeer veel voor. Deze vorm van kanker wordt jaarlijks bij meer dan 10.000 mensen geconstateerd.. 3
 • Bij vrouwen is darmkanker, na borstkanker, de meest voorkomende kankersoort. Bij mannen staat deze vorm van kanker op de derde plaats.4
 • Vrouwen hebben 5,6% kans om in hun leven darmkanker te krijgen, en mannen zelfs 6,3%.6
 • Darmkanker komt voornamelijk voor bij mensen van 60 jaar en ouder.Kankerpreventie
 • Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het risico op kanker met een derde verminderd kan worden door gezonde voeding en leefstijl2.
 • Borstvoeding geven is zowel goed voor moeder als kind. Het beschermt de moeder tegen borstkanker en het kind tegen overgewicht op latere leeftijd.2
 • Lichaamsbeweging beschermt direct tegen darmkanker en waarschijnlijk ook borstkanker na de menopauze bij vrouwen. 2
 • Een gezonde buikomvang verlaagt het risico op verschillende vormen van kanker.2
 • Geen alcohol drinken verlaagt het risico op verschillende vormen van kanker.2

Bronnen

 1. CBS, 2006
 2. Food, Nutrition, Physical Activity and the Prevention of Cancer: a Global Perspective, World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research, 2007
 3. KWF Kankerbestrijding, 2008.
 4. IKCNet, Kankerregistratie, kerncijfers, 16 oktober 2007
 5. Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), 2007
 6. Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde, artikel ‘De kans op kanker voor Nederlanders’, oktober 2008.
 7. GLOBOCAN 2002