interessante weblinks:

Psychotherapie via de telefoon succesvol bij depressie

Psychotherapie via de telefoon als aanvulling op de behandeling bij depressie kan het behandelresultaat flink verbeteren. Dit blijkt uit een studie die kortgeleden is gepubliceerd in The Journal of the American Medical Association. De onderzoekers hebben twee verschillende aanvullende benaderingen besproken om de therapietrouw te vergroten. De eerste benadering was een naast de gebruikelijke behandeling met antidepressiva en psychotherapie, telefonische noodhulp en zorgmanagement om het medicijngebruik te verbeteren.Bij de tweede benadering voegden de onderzoekers aan de gebruikelijke behandeling zorgmanagement met geïntegreerde sessies psychotherapie via de telefoon toe. Een controlegroep ontving alleen de gebruikelijke therapie.

Vergeleken met de gebruikelijke therapie bleek de aanvullende telefonische psychotherapie tot een vermindering van de depressiviteit te leiden. Meer patiënten rapporteerden dat het veel beter met ze ging (80 procent tegen 55 procent uit de controlegroep). Ook waren ze meer tevreden over de behandeling (59 procent tegen 29 procent). De telefonische hulp zonder de sessie psychotherapie had minder effect, maar behaalde betere resultaten dan alleen de gebruikelijke therapie. Op zware gevallen van depressie hadden de telefonische interventies geen effect. Volgens de onderzoekers bieden de telefonische interventies het voordeel dat ze drempelverlagend werken, wat de therapietrouw bevordert. De wachttijd is korter, cliënten hoeven niet naar de kliniek te reizen en de therapie is beter in te plannen. Daarnaast verhoogt het de privacy en vermindert het de angst bij cliënten voor stigmatisering. bron: zorgportaal augustus 2004

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________