NVVE | Nederlandse vereniging vrijwillige levenseinde NVVE
SDK | forum m.b.t tot euthanasie  SDK Forum

Wat verstaan we onder sedatie?
Het is een vorm van lichte slaap die soms toegepast wordt bij ingrepen onder locale anesthesie of locoregionale anesthesie waarbij alleen een deel van het lichaam wordt verdoofd. Het feit dat men bij een operatie gewoon wakker blijft is voor sommige mensen beangstigend. Dit kan indien de patiënt het wenst ondervangen worden door het geven van een licht slaapmiddel voor de ingreep (sedatie). Hierdoor is de patiënt veel rustiger en minder angstig en valt hij meestal na enige tijd in een lichte slaap.. De patiënt is vlot wekbaar indien gewenst en vergeet meestal het ganse gebeuren van de ingreep rondom hem.

Veel artsen laten patiënt versterven
ROTTERDAM – Versterven, een patiënt verdoven en geen voedsel en vocht meer toedienen tot deze sterft, komt relatief vaak voor. Dat stellen onderzoekers van het Erasmus MC en het VU Medisch Centrum dinsdag in het vakblad ‘Annals of Internal Medicine’. De auteurs baseren zich onder meer op de laatste studie naar de toetsingsprocedure voor euthanasie waarin voor het eerst ook werd gekeken naar deze zogenoemde terminale sedatie. Daaruit blijkt dat dit in 4 tot 10 procent van alle sterfgevallen in Nederland gebeurt. Daarnaast ondervroegen ze 410 artsen uit diverse specialisten of ze deze methode in de jaren 2000 of 2001 wel eens hadden gebruikt. Ruim de helft (52 procent) van de ondervraagden zei dat dit inderdaad zo was. In 78 procent van de gevallen betrof het mensen van 65 jaar of ouder, in 54 procent ging het om patiënten met kanker.

Het doel van de terminale sedatie was meestal om pijn (51 procent), onrust (38 procent) en angst (11 procent) te verlichten. In 17 procent van alle gevallen was bespoediging van het levenseinde het uitdrukkelijke doel.

De beslissing om mensen in diepe slaap te brengen, werd in 93 procent van de gevallen overlegd met de familie en in 59 procent ook met de patiënt zelf. De beslissing om van voeding of vocht af te zien, werd in 73 procent van de gevallen met de familie en in 34 procent met de patiënt overlegd.

Euthanasie
Terminale sedatie wordt vaak verward met euthanasie. Euthanasie wordt per definitie uitgevoerd op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt. Bij terminale sedatie hoeft dit niet zo te zijn. Bij euthanasie overlijdt de patiënt als gevolg van het toedienen van dodelijke middelen. Bij terminale sedatie sterft de patiënt aan de ziekte, door het onthouden van voeding of vocht, of door de toediening van sedativa of morfine. Deze middelen worden lang niet altijd toegediend om het levenseinde van de patiënt te bespoedigen. Dat gebeurt alleen in een minderheid van de gevallen.bron:nu.nl

Interessante weblinks:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Lotgenoten:

Patiëntenverenigingen:

Wijziging of aanvulling doorgeven?

Hier uw wijziging, graag met volledige url