Bij een klinische studie gaan we op zoek naar nevenwerkingen van nieuwe medicijnen of technieken, proberen we nieuwe behandelingschema’s uit en trachten we aanhoudend verbeterde en nieuwe kankerbehandelingen uit te werken. Patiënten die deelnemen aan een klinische farmaceutische studie, behandelen we met nieuwe medicijnen. Het gaat om medicatie die normaal gezien nog niet beschikbaar is en/of terugbetaald is voor uw indicatie.

Een patiënt kan pas deelnemen aan een klinische studie na een ‘informed consent’. Dit wil zeggen dat we de patiënt goed informeren over de studie en dat de patiënt vooraf zijn akkoord hiervoor schriftelijk verleent. Deze toestemming kan op elk moment worden herroepen.

De medewerkers van het datamanagement zorgen voor de administratieve aspecten die te maken hebben met klinische studies, dienen geneesmiddelen toe in studieverband en geven aanvullend aan de uitleg van de artsen informatie aan de patiënten over het verdere verloop.( Bron tekst Iridium)

Interessante weblinks:

Kankeronderzoek.nl | over lopend kankeronderzoek in Nederland kankeronderzoek.nl
Iridium | Clinical trails in Belgie Iridum
KWF/kankerbestrijding | Instemming met deelname  KWF
Stichting Tegen kanker | Ik moet snel kiezen Stichting Tegen kanker
Een voorbeeld; | Xeloda en Avastin en een inform consent DCCG