Galblaaskanker is een zeldzame vorm van kanker die jaarlijks bij ongeveer 200 mensen wordt vastgesteld. Het is een van de weinige vormen die meer bij vrouwen voorkomt dan bij mannen. Over de oorzaken van galblaaskanker is weinig bekend. Wel is er een vermoeden dat vrouwelijke hormonen, galstenen en voeding een rol spelen bij het ontstaan ervan. Galwegkanker komt wat vaker voor dan galblaaskanker; jaarlijks krijgen ongeveer 400 mensen de diagnose ‘galwegkanker’ te horen. Deze soort kanker komt bij mannen ongeveer even vaak voor dan bij vrouwen. Over de oorzaken van galwegkanker is weinig bekend.

Symptomen:

  • Pijn in de bovenbuik;
  • vochtophoping in de bovenbuik
  • Slechte eetlust;
  • Jeuk
  • Geelzucht.

Interessante weblinks:

UMC Utrecht Cancer Center
Informatie over kanker, de diagnostiek en de·behandeling ·in het UMC Utrecht.·Doel is·dat u de informatie vindt waar u op dat moment behoefte aan heeft. Daarom helpen patiënten en professionals mee bij het maken van deze website. Deze website is een zelfstandige website. De plaatsing van deze link is op verzoek van het UMC Cancer center

Lotgenoten:

Patiëntenverenigingen:

Wijziging of aanvulling doorgeven?

Hier uw wijziging, graag met volledige url