Heeft u ervaring met zorgen voor een naaste in de laatste levensfase? Of wordt u verzorgd door een naaste in uw laatste fase?

We willen u graag interviewen.

Veel mensen die zorgen voor een naaste die niet meer lang te leven heeft (mantelzorgers), voelen zich overbelast. De afdeling Gezondheidswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) wil een digitaal hulpmiddel ontwikkelen om mantelzorgers beter te ondersteunen.

Doel van het onderzoek
De ontwikkeling van dit hulpmiddel vindt plaats in nauwe samenwerking met de mensen waarvoor dit hulpmiddel bedoeld is. We zoeken daarom mensen die geïnterviewd willen worden over hun ervaringen bij het zorgen in de laatste levensfase en met name over hun wensen en behoeften. De interviews vormen de basis voor de ontwikkeling van het digitale hulpmiddel.

Wie zoeken we?

We zoeken:

  • mantelzorgers die de meeste zorgtaken op zich nemen voor een naaste die is uitbehandeld voor een lichamelijke ziekte;
  • mensen (patiënten) die zelf uitbehandeld zijn voor een lichamelijke ziekte;
  • nabestaanden (voorheen mantelzorgers), mensen die mantelzorger waren voor een naaste tijdens de laatste levensfase en waarvan de naaste is overleden.

We zoeken mensen die ervaring hebben met mantelzorg in de laatste levensfase vanwege lichamelijke aandoeningen. Het project richt zich niet op zorg rondom dementie. 

Wat vragen we?
Medewerking aan een persoonlijk interview. Het interview wordt afgenomen door mw. Anne Looijmans (onderzoeker Gezondheidswetenschappen, UMCG) en vindt plaats in de periode november 2017 – januari 2018 op een plek van uw voorkeur, bijvoorbeeld bij u thuis. Het interview duurt ongeveer een uur.

Vragen of aanmelden?
Als u vragen heeft over dit onderzoek of u wilt zich aanmelden, neem dan contact op met mw. Anne Looijmans (onderzoeker Gezondheidswetenschappen, UMCG) via a.looijmans@umcg.nl of 050-3616613.