Het Hodgkin lymfoom is een vorm van kanker van het lymfestelsel. Deze vorm van kanker komt in Nederland vrij weinig voor en is bij een grote meerderheid van de patiënten volledig te genezen. De ziekte ontstaat vooral tussen het 15e en 35e levensjaar en boven het 50e levensjaar.OorzaakDe oorzaak van een Hodgkin lymfoom is niet bekend. Wel staat vast dat bij deze kwaadaardige aandoening cellen zijn betrokken die afstammen van cellen die een rol spelen bij de afweer. Deze afwijkende lymfkliercellen zijn in 1832 beschreven door de Engelse arts Thomas Hodgkin. De bijbehorende ziekte werd naar hem vernoemd: Hodgkin lymfoom (of ziekte van Hodgkin). Later zijn er veel andere vormen van lymfklierkanker ontdekt die als groep de non-Hodgkin lymfomen worden genoemd.Een Hodgkin lymfoom geeft meestal weinig klachten. De meeste patiënten gaan met een opgezette lymfklier naar de huisarts. Deze zwelling in de hals, boven het sleutelbeen of onder de oksel is pijnloos en wordt maar langzaam groter. Soms wordt het Hodgkin lymfoom per toeval ontdekt.Ongeveer een derde van de patiënten krijgt wel klachten. Afhankelijk van de plaats van het Hodgkin lymfoom kunnen er klachten ontstaan.

Symptomen:

  • Een sterk wisselende temperatuur.
  • Gewichtsverlies
  • Verlies van eetlust
  • Extreme vcermoeidheid
  • Hevige transparantie
  • Vervelende jeuk
  • Pijn bij het drinken van alcohol
  • Bloedbezinksel meer dan 50.
  • Pijn de buik door een opgezette milt.

Weblinks

 Algemene informatie:

Ziekte van Hodgkin (lymphogranuloma malignum) werd het eerst beschreven door dr. Thomas Hodgkin (1798-1866) in 1832. Het is een vorm van lymfeklierkanker waarbij één type lymfekliercel een abnormale celgroei vertoont. Het is deze kenmerkende Hodgkincel (gekend als de Reed-Sternberg cel) die de ziekte onderscheidt van de andere soorten lymfeklierkanker. Deze andere soorten hebben de verzamelnaam Non-Hodgkin lymfoom. |  www.gezondheid.be

Hematon |patiëntenvereniging   www.Hematon.nl 

UMC Utrecht Cancer Center Informatie over kanker, de diagnostiek en de·behandeling ·in het UMC Utrecht.
·Doel is·dat u de informatie vindt waar u op dat moment behoefte aan heeft. Daarom helpen patiënten en professionals mee bij het maken van deze website. Deze website is een zelfstandige website. De plaatsing van deze link is op verzoek van het UMC Cancer centre | de website.
 

 

Lotgenoten:

Patiëntenverenigingen:

Wijziging of aanvulling doorgeven?

Hier uw wijziging, graag met volledige url