Wanneer naar een Hospice?

Een hospice is er voor om de laatste maanden van iemands leven zo aangenaam mogelijk te maken. De zorg die hier wordt gegeven heet palliatief terminale zorg (PTZ). Deze zorg is erop gericht iemand met een levensbedreigende ziekte een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden in een huiselijke sfeer. Zorg is pas palliatief terminale zorg als de levensverwachting minder dan drie maanden is.

Om naar een Hospice te kunnen is er een ondertekende verklaring van een arts nodig waarin staat dat u in aanmerking komt voor palliatieve terminale zorg. Een huisarts, wijkverpleegkundige, transferverpleegkundige of medisch specialist kan u verwijzen naar een hospice. Maar u (of uw familie) kunt u ook zelf aanmelden. Per 1 januari 2018 is het niet meer nodig de aanvraag te doen via CIZ, de zorgaanbieder kan direct extra zorg inzetten bij een noodzaak voor PTZ-zorg. Deze extra zorginzet wordt onderbouwd en vastgelegd in een zorgleefplan.

Heeft een cliënt een pgb (persoons-gebonden-budget) voor Wlz-zorg(Wet Langdurige Zorg) en biedt dit pgb te weinig ruimte voor PTZ-zorg? Dan kan hij extra budget aanvragen bij het zorgkantoor. Hiervoor heeft hij een verklaring nodig van de behandelend arts.

In beide situaties is dus geen aanvraag bij het CIZ meer nodig. De extra zorg blijft beschikbaar tot het overlijden, ook als de laatste levensfase langer duurt dan verwacht. Kijk op de website Informatie Langdurige Zorg voor meer informatie . Deze informatie en meer vind u op de volgende website
https://hospice-info.nl Hospice-info, is een onafhankelijke site waar u informatie over Hospices in Nederland kunt vinden. Er zijn veel vragen, bijvoorbeeld over de tijd die je er mag verblijven, de werkwijze, het aanmelden, de kosten en de zorg. Op deze website vindt u zoveel mogelijk antwoorden hierop. De overeenkomsten tussen de verschillende Hospices zijn als standaard gekozen. Toch zou het kunnen voorkomen dat het Hospice van uw keuze andere regels en tarieven hanteert. Het is altijd aan te raden ook op de website van de desbetreffende Hospice te kijken en bij vragen een afspraak te maken voor een vrijblijvende rondleiding en persoonlijk gesprek.

Kinderhospices:

Kinder hospice  |  palliatieve zorg voor kinderen kinderhospice.nl
Kinderhospice De Glind | voor kinderen  Kinderhospice de Glind
Hospice Bardo | Kleinschalige instelling voor 8 patiënten  www.hospicebardo.nl

Kiezen voor zorg in de laatste fase
De keuzewijzer palliatieve zorg helpt patiënt, naaste en hulpverlener bij het kiezen voor de best passende zorg in de laatste levensfase. Klachten die kunnen voorkomen in de laatste levensfase staan beschreven met daarbij een overzicht van behandelmogelijkheden en hulpverleners die kunnen helpen. Hierdoor wordt het voor patiënt, naaste en hulpverlener makkelijker om te praten over klachten en om de best mogelijke behandeling te zoeken. Om te zorgen dat informatie eenvoudig opgezocht kan worden is de keuzewijzer opgedeeld in 5 thema’s:

  • algemeen
  • lichaam en geest
  • dagelijks leven
  • relaties en contacten
  • vragen rondom leven en dood

Onder deze thema’s zijn onderwerpen die patiënt en naaste kunnen tegenkomen in de laatste levensfase geordend. Daarbij worden suggesties voor behandelingen, hulpmiddelen en hulpverleners gedaan. Tot slot geeft de keuzewijzer lees- en zoeksuggesties voor mensen die meer willen weten over een bepaald onderwerp en worden hulpverleners verwezen naar richtlijnen en protocollen. Naast de elektronische versie van de keuzewijzer palliatieve zorg zijn er ook twee schriftelijke uit

Iemand overleden in je gezin en je wilt geen reclame /post meer ontvangen?
Stuur dan ook een berichtje naar onderstaand adres. Deze zorgen ervoor dat je geen post (reclame) meer ontvangt op naam van de overleden. Dat laatste kan n.l. zeer vervelend overkomen!  DMSA Antwoordnummer 666  1000 TL AMSTERDAMgaven, waarvan één is bedoeld voor patiënt en naaste en één voor hulpverleners. Deze kunnen tegen kostprijs besteld worden bij KITTZ (050-368 62 24

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Lotgenoten:

Patiëntenverenigingen:

Wijziging of aanvulling doorgeven?

Hier uw wijziging, graag met volledige url