De ziekte van Kahler, ook bekend als multipel myeloom, is een woekering van plasmacellen in het beenmerg. Deze vorm van kanker komt met name voor bij mensen ouder dan 60 jaar

Symptomen:

  • Botpijn
  • spontane botbreuken en/of korter worden van bot door botaantasting
  • Vermoeidheid door bloedarmoede
  • Verhoogde gevoeligheid voor infecties.

Interessante weblinks:

Ziektevankahler.be | Over de beleving van een gezin | Ziektevankahler.be
NKI/AVL | multipel myeloom uitleg | NKI/AVL
uninmaas | werkgroep haemolotogie | Werkgroep haematologie

Patientenvereniging:

Hematon |patiëntenvereniging |www.Hematon.nl

Het VuMC heeft een hematologieafdeling die goed bekend is met Multiple Myeloma

https://www.youtube.com/results?search_query=ufZ7I8tp3MQ