De ziekte van Kahler, ook bekend als multiple myeloma is een woekering van plasmacellen in het beenmerg. Deze vorm van kanker komt met name voor bij mensen ouder dan 60 jaar

Symptomen:

  • Botpijn
  • spontane botbreuken en/of korter worden van bot door botaantasting
  • Vermoeidheid door bloedarmoede
  • Verhoogde gevoeligheid voor infecties.

Interessante weblinks:

Het VuMC heeft een hematologieafdeling die goed bekend is met Multiple Myeloma