Aantasting kwaliteit van leven afhankelijk van stadium in ziekte(proces)
Kanker is een ziekte die ingrijpt op veel gebieden en bijna altijd leidt tot een vermindering van de kwaliteit van leven.

De mate is afhankelijk van het stadium van de ziekte (bv. de aanwezigheid van uitzaaiingen) en het stadium in het ziekteproces (bv. diagnose of behandeling). De kwaliteit van leven kan zowel voor het psychisch functioneren als voor het lichamelijk functioneren aangetast zijn. Afhankelijk van de soort kanker zullen lichamelijke en psychische problemen zich op verschillende momenten tijdens de ziekte meer of minder voordoen. Bijvoorbeeld op het moment dat de diagnose pas bekend is, spelen gevoelens van angst, depressie en hevige emoties een rol.

Lichamelijk en geestelijke problemen treden in sterke mate op voor, tijdens, en na de behandeling, zoals bij een chemokuur en radiotherapie,
Het is belangrijk om alle bijwerkingen te melden aan de arts. Als er behoefte is aan andere ondersteuning, ook dan kan de arts (of huisarts) veel betekenen.

In de terminale fase van de ziekte kan een palliatief team voor verlichting zorgen!

Interessante weblinks:

Kwaliteit na kanker   kennislink

Lotgenoten:

Patiëntenverenigingen:

Wijziging of aanvulling doorgeven?

Hier uw wijziging, graag met volledige url