Aantasting kwaliteit van leven afhankelijk van stadium in ziekte(proces)
Kanker is een ziekte die ingrijpt op vele levensgebieden en bijna altijd resulteert in een vermindering van de kwaliteit van leven. De mate waarin kanker de kwaliteit van leven beïnvloedt, is afhankelijk van het stadium van de ziekte (bv. de aanwezigheid van uitzaaiingen) en het stadium in het ziekteproces (bv. diagnose of behandeling). De kwaliteit van leven kan zowel voor het psychisch functioneren als voor het lichamelijk functioneren aangetast zijn. Afhankelijk van de soort kanker zullen lichamelijke en psychische problemen zich op verschillende momenten tijdens de ziekte meer of minder voordoen. Zo kunnen er bijvoorbeeld op het moment dat de diagnose pas bekend is, gevoelens van angst, depressie en hevige emoties zijn. Lichamelijk problemen treden in sterke mate op tijdens behandeling, zoals bij een chemokuur, en in de terminale fase van de ziekte. (Bron tekst RIVM)

Interessante weblinks:

RIVM | kwaliteit van leven volgens onze overheid RIVM en Dit artikel
Kwaliteit na kanker | interessant  verhaal   kennislink