Als iemand door een chronische ziekte, verslaving of handicap hulpbehoevend is, komt de zorg voor hem of haar vaak neer op familieleden en/of vrienden. Soms moet die zorg jarenlang gegeven worden. Dit overkomt niet alleen (oudere) volwassenen. Ook op jonge mensen en kinderen wordt regelmatig en langdurig een extra beroep gedaan wanneer een gezinslid ziek of gehandicapt is.

Mantelzorger
U bent mantelzorger als u vanuit een persoonlijke relatie extra hulp en zorg geeft aan een familielid (ouders, kinderen, partner, broer, zus) dat aangewezen is op de hulp van anderen. Ook dergelijke hulp aan vrienden, buren en kennissen wordt gezien als mantelzorg. Het aantal mantelzorgers in Nederland wordt geschat op zo’n 3.7 miljoen mensen. Mantelzorgers nemen zo’n 80% van alle zorg op zich, de overige 20% wordt geleverd door beroepskrachten.

Zorgen voor een ander vanzelfsprekend?
Veel mensen vinden het normaal om zorg en hulp te geven aan iemand waar ze om geven. Toch kan een dergelijke verantwoording, of je nu jong of oud bent, veel invloed uitoefenen op je eigen leven en soms ook zwaar zijn. Mantelzorgers komen voor moeilijke keuzes te staan doordat de zorg lastig te combineren is met een (fulltime) baan, de zorg voor andere familieleden, opvoeding van kinderen of met andere bezigheden.

Als er voor de mantelzorger niet genoeg mogelijkheden zijn om de zorg af en toe aan iemand over te dragen of om andere nodige hulp te krijgen, lopen ze een verhoogde kans op oververmoeidheid of overbelasting. Ze worden dan van zorgverlenende zelf zorgvrager. Daarnaast ondervinden mantelzorgers ook financiële nadelen van hun zorgtaak (extra kosten, minder of niet kunnen werken). Daardoor wordt het zorgen nog meer belastend. (Bron tekst mantelzorg Haaglanden)

Mantelzorger zijn en aangezien worden als partner? (mantelzorgerboete)

Helaas komt dat nog steeds voor. Gelukkig is er al veel veranderd in het voordeel van de mantelzorger. Surf altijd naar de laatste informatie.
Hieronder staan diverse links, die je verder kunnen helpen.

Om mantelzorg is veel te doen en de behoefte naar informatie is groot.

Om deze reden heeft het Zorgverzekering Informatie Centrum (Z.I.C.) een gratis kennisdossier gemaakt met actuele, betrouwbare en praktische informatie over mantelzorg: Z.I.C. Mantelzorg kennisdossier

Het dossier bestaat uit de volgende componenten:

  • Een helder overzicht (incl. uitleg) van de verschillen tussen mantelzorg, gebruikelijke zorg en respijtzorg.
  • Vergoedingen en voorwaarden (financiële vergoedingen vanuit gemeenten)
  • Verlofregelingen bij langdurige mantelzorg (Wlz) en bij lichtere mantelzorg (Wmo)
  • Gevolgen van de verlofregelingen voor het salaris

Zorgverzekering Informatie Centrum | Z.I.C.
Koningin Juliana Plein 10
2595 AA Den Haag
URL: http://www.zorgverzekering.org

Interessante weblink

WA. aansprakelijkheid verzekering : https://www.wa.nl/aansprakelijkheidsverzekering/mantelzorg/

Hier is veel informatie te vinden over de wet- en regelgeving voor mantelzorg. Thema’s als voorbehouden handelingen, de aansprakelijkheid en de rechten- en plichten komen aan bod. Ook delen we de verschillende regelingen waar mantelzorgers een beroep op kunnen doen. Daarnaast kunnen bezoekers alles lezen over de zorgverzekeringswet en de vergoedingen bij mantelzorg.

Nog meer interessante weblinks:

Respijtzorg, wat is het en wat kun je er mee? | Zuster Jansen
Kennisdossier: Mantelzorg en Aansprakelijkheid  |  (A.I.C.) 
Expertise Centrum mantelzorg | voor alle vragen en antwoorden ECM
MantelzorgNL  | Mantelzorg en vrijwilligersondersteuning  |MantelzorgNL www.mantelzorg.nl/wegwijzer
MEE | Voor informatie, advies, ondersteuning en verwijzingen MEE
Regelhulp | Webloket voor zorg, hulp en financiële ondersteuning Regelhulp
Agora | zorg aan ongeneeslijke zieke mensen en hun naasten Agora

Lotgenoten:

Patiëntenverenigingen:

Wijziging of aanvulling doorgeven?

Hier uw wijziging, graag met volledige url