Belangrijke informatie voor melanoompatienten!

http://www.melanomaintl.org

Richtlijnen:

Richtlijn melanoom Oncoline ontwerp 2012

In welke fase zit ik?

http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/treatment/melanoma/Patient/page2 ·

Ervaringsdeskundigheid (van de SDK oprichter)

Tom van der  Wal | Mijn ervaring met een melanoom uitzaaiing mijn verhaal

Wat is een melanoom en wat zijn de verschijnselen?

Een melanoom is een kwaadaardige tumor die uitgaat van melanocyten (pigmentcellen) in de huid. Meestal ontstaat een melanoom op de plek waar vroeger al een moedervlek zat. Toch komt het ook wel eens voor dat een melanoom ontstaat in het oog of op een volstrekt gave huid. Omdat het melanoom bestaat uit cellen die huidpigment kunnen produceren is het weefsel meestal bruin of zwart. Een melanoom groeit betrekkelijk snel en kan zich bovendien in een vrij vroeg stadium uitzaaien. De uitzaaiingen kunnen ontstaan in de huid rondom het melanoom, maar het kan ook dat dit gebeurt via de lymfeklieren in de buurt van de tumor of via het bloed naar de longen,de hersenen en de lever. Tijdens ons leven heeft ons lichaam veel te verduren van schadelijke invloeden van buitenaf. Doorgaans zullen genen deze schade herstellen. Als dit niet meer kan en de cel onherstelbaar beschadigd is kan dit op den duur leiden tot veranderingen in genen die de cel deling,groei en ontwikkeling regelen. De celdeling raakt dan ontregeld. Hierdoor ontstaat een overmatige celdeling die leidt tot een tumor of gezwel. Bij een goedaardig gezwel krijgt het lichaam de celdeling weer onder controle, maar bij een kwaadaardig gezwel lukt dit niet meer en zaait het gezwel zich steeds verder uit.

Er bestaan in totaal wel 11 soorten melanomen.
De 4 belangrijkste melanomen zijn:

 • Het Lentigo Maligne Melanoma.
  Deze staat bekend om zijn langzame ontstaan en de neiging om vooral in het gezicht en  de halsregio voor te komen. Dit type melanoom komt voornamelijk bij vrouwen voor, en op oudere leeftijd (ongeveer 70 jaar). Ongeveer 15 % van alle melanomen is het Lentigo Maligna Melanoma.
 • Het Superficial Spreading Melanoma.
  Dit type melanoom komt bij vrouwen ongeveer evenveel voor als bij mannen. Maar bij mannen komt het SSM vaker voor op de rug en bij vrouwen vaker op de benen. 70 % van alle kwaadaardige melanomen zijn van dit soort.Voornamelijk komt SSM voor rond het 50e levensjaar. Dit melanoom groeit voornamelijk in horizontale richting. Hier dankt het ook z’n naam aan:”Superficial”
 • Het Acral Lentiginous Melanoma.
  Dit type melanoom komt vooral voor op de handpalmen,voetzolen en ter hoogte van de uiteinden van de vingers. Het ALM heeft zowel een horizontale als een verticale groeirichting en neemt zo’n 5% van alle kwaadaardige melanomen voor z’n rekening.
 • Nodular Melanoma.
  Dit is het meest kwaadaardige melanoom,het wordt bijna altijd veroorzaakt door een verticale groeirichting.
  Ongeveer 12 % van alle melanomen zijn van dit type.

Het melanoom is een betrekkelijk zeldzaam soort huidkanker,maar het komt de laatste jaren wel steeds meer voor.De stijging van het aantal melanomen wordt toegeschreven aan de mode van een ‘gezonde en gebronsde’ huid.Ondanks dat het aantal melanomen sterk toeneemt,neemt de sterfte aan melanomen niet toe. De bevolking wordt aangeraden niet te intensief te zonnen, beschermende cremes te gebruiken, zich met kleding tegen de zon te beschermen en het verbranden van de huid te voorkomen. Het risico van melanomen hangt ook samen met het patroon van blootstelling aan de zon. Anders gezegd: 100 uur blootstelling aan het zonlicht geeft een grotere kans op een melanoom bij iemand die op kantoor werkt en tijdens zijn vakantie in de zon ligt, dan bij bijvoorbeeld een boer die regelmatig op het land werkt. Maar welk patroon relatief minder risico oplevert is onbekend. iemands persoonlijk risico hangt samen met zijn huidtype en het bezit van moedervlekken.

Een vroege ontdekking van een melanoom is het sterkste wapen in de bestrijding hiervan.De eerste verschijnselen van het melanoom zijn voornamelijk veranderingen in een moedervlek. Zoals bijvoorbeeld kleurveranderingen ( van donker naar verschillende kleuren),jeuk, veranderingen in de omtrek (onregelmatige randen),een ongelijkmatige toename in grootte en of dikte. In een later stadium kan de moedervlek gaan bloeden en zweren.

Wie moet er uitkijken voor een melanoom?

 • U hebt een bleke huid en u verbrandt gemakkelijk in de zon.
 • U hebt altijd al veel huidvlekken gehad (schoonheidsvlekken).
 • U stelt vast dat u vlekken krijgt die onregelmatig van vorm zijn en die een abnormale kleur hebben.
 • Sinds kort is er een vlek zichtbaar in het oog
 • Een van uw familieleden heeft huidkanker gehad.
 • U hebt in een tropisch land geleefd.
 • Sinds uw kindertijd  zonneschade hebt opgelopen

Boeken over melanomen:

Als kanker je op je huid zit
Confrontaties over huidkanker: belevenissen van enkele melanoompatiënten Een ingrijpend, maar ook confronterend boek, een aanrader voor mensen die met deze ziekte te maken hebben  familie, vrienden en natuurlijk de patiënten Uitgegeven bij het eerste lustrum van de Stichting Melanoom. Auteur: R Bosscha-Thomasson (ISBN 9080562319) prijs fl 25,00Het boek Als kanker ‘je op je huid zit’ is te bestellen door f 25,– over te maken op girorekening 2691919 tnv R.Thomasson te Ede  of e.v.t te bestellen bij de boekhandel (neem het ISBN nummer even mee)

Melanooms dodelijk geheim Bron: www.gezondheid.be 
Melanoom, de dodelijkste vorm van huidkanker, gebruikt een soort truukje om zich te verweren tegen chemotherapie, een behandeling met geneesmiddelen. Normale lichaamscellen hebben een soort ingebouwde tijdbom die ervoor zorgt dat de cel na verloop van tijd doodgaat en kan vervangen worden door nieuwe, jonge cellen. Dit mechanisme heet apoptose. Bij veel kankercellen is aangetoond dat zij geen dergelijk mechanisme hebben omdat het p53 gen dat die apoptosis op gang brengt bij kankercellen defect is, zodat ze dus eindeloos kunnen doorgaan met zich te vermenigvuldigen. Heel wat kankergeneesmiddelen proberen precies dat mechanisme op gang te brengen zodat de kankercellen zichzelf vernietigen. Bij melanoom werkt dit echter niet omdat, zo blijkt uit een studie in het wetenschappelijk vakblad Nature, niet het p53 gen abnormaal is maar een ander gen, het Apaf-1 gen, waarop die geneesmiddelen geen effect hebben. Bij ongeveer de helft van de melanoompatiënten werd dit defecte gen aangetroffen. Volgens de onderzoekers zou dit kunnen verklaren waarop chemotherapie bij veel melanoompatiënten niet werkt en waarom deze kanker kan uitzaaien. Het onderzoek zou op termijn kunnen leiden tot een nieuwe behandeling van melanoom waarbij het Apaf-1 gen wel wordt geactiveerd.


Huidkanker ontstaat wanneer gewone huidcellen ontaarden in kwaadaardige cellen die ongeremd kunnen delen.

Komt huidkanker veel voor?
Huidkanker komt inderdaad zeer veel voor. Sterker nog: van alle soorten kanker die voorkomen staat het basaalcelcarcinoom van de huid in Nederland veruit op de eerste plaats. Voor Nederlandse dermatologen is de diagnose basaalcelcarcinoom dan ook een van de meest gestelde diagnosen tijdens het spreekuur.

Welke soorten huidkanker zijn er?

Er zijn verschillende soorten huidkanker. Sommige soorten zijn heel zeldzaam, zoals bijvoorbeeld vormen van huidkanker die uitgaan van witte bloedcellen in de huid (huidlymfomen) of die uitgaan van bindweefselcellen (bv. sarcomen). Een 3-tal soorten huidkanker komt veel voor en zullen daarom op aparte pagina’s worden besproken. Deze soorten zijn

Symptomen

Moedervlek die van kleur verandert

 • Met een onscherpe begrenzing.
 • Moedervlek die groter of dikker   wordt.
 • Moedervlek die jeukt
 • Verschillende hoogte
 • Asymmetrisch
 • Moedervlek die knobbelig wordt.
 • Elke vlek die makkelijk bloedt.
 • Moedervlekken, oude litteken, een   zweer die moeilijk geneest,
 • Bestralingsgebieden.
 • Het ontstaan van rasperige, schilferige plekken.

Interessante weblinks:

http://www.youtube.com/watch?v=_Xt_wr3UjvQ&feature=player_embedded

Lotgenoten:

Patiëntenverenigingen:

Wijziging of aanvulling doorgeven?

Hier uw wijziging, graag met volledige url