Interessante  weblinks:

Het melanoom is een betrekkelijk zeldzaam soort huidkanker, maar het komt de laatste jaren wel steeds meer voor.De stijging van het aantal melanomen wordt toegeschreven aan de mode van een ‘gezonde en gebronsde’ huid.Ondanks dat het aantal melanomen sterk toeneemt, neemt de sterfte aan melanomen niet toe. De bevolking wordt aangeraden niet te intensief te zonnen, beschermende crèmes te gebruiken, zich met kleding tegen de zon te beschermen en het verbranden van de huid te voorkomen. Het risico van melanomen hangt ook samen met het patroon van blootstelling aan de zon. Anders gezegd: 100 uur blootstelling aan het zonlicht geeft een grotere kans op een melanoom bij iemand die op kantoor werkt en tijdens zijn vakantie in de zon ligt, dan bij bijvoorbeeld een boer die regelmatig op het land werkt. Maar welk patroon relatief minder risico oplevert, is onbekend. iemands persoonlijk risico hangt samen met zijn huidtype en het bezit van moedervlekken.

Een vroege ontdekking van een melanoom is het sterkste wapen in de bestrijding hiervan.De eerste verschijnselen van het melanoom zijn voornamelijk veranderingen in een moedervlek. Zoals kleurveranderingen (an donker naar verschillende kleuren),jeuk, veranderingen in de omtrek (onregelmatige randen), een ongelijkmatige toename in grootte en/of dikte. In een later stadium kan de moedervlek gaan bloeden en zweren.

Wie moet er uitkijken voor een melanoom?

 • U hebt een bleke huid en u verbrandt gemakkelijk in de zon.
 • U hebt altijd al veel huidvlekken gehad (schoonheidsvlekken).
 • U stelt vast dat u vlekken krijgt die onregelmatig van vorm zijn en die een abnormale kleur hebben.
 • Sinds kort is er een vlek zichtbaar in het oog
 • Een van uw familieleden heeft huidkanker gehad.
 • U hebt in een tropisch land geleefd.
 • Sinds uw kindertijd  zonneschade hebt opgelopen

Boeken over melanomen:

Als kanker je op je huid zit
Confrontaties over huidkanker: belevenissen van enkele melanoom patiënten Een ingrijpend, maar ook confronterend boek, een aanrader voor mensen die met deze ziekte te maken hebben  familie, vrienden en natuurlijk de patiënten Uitgegeven bij het eerste lustrum van de Stichting Melanoom. Auteur: R Bosscha-Thomasson (ISBN 9080562319) prijs fl 25,00Het boek Als kanker ‘je op je huid zit’ is te bestellen door f 25,– over te maken op girorekening 2691919 tnv R.Thomasson te Ede  of e.v.t te bestellen bij de boekhandel (neem het ISBN nummer even mee)

Melanooms dodelijk geheim Bron: www.gezondheid.be 
Melanoom, de dodelijkste vorm van huidkanker, gebruikt een soort truckje om zich te verweren tegen chemotherapie, een behandeling met geneesmiddelen. Normale lichaamscellen hebben een soort ingebouwde tijdbom die ervoor zorgt dat de cel na verloop van tijd doodgaat en kan vervangen worden door nieuwe, jonge cellen. Dit mechanisme heet apoptose. Bij veel kankercellen is aangetoond dat zij geen dergelijk mechanisme hebben omdat het p53 gen dat die apoptosis op gang brengt bij kankercellen defect is, zodat ze dus eindeloos kunnen doorgaan met zich te vermenigvuldigen. Heel wat kankergeneesmiddelen proberen precies dat mechanisme op gang te brengen zodat de kankercellen zichzelf vernietigen. Bij melanoom werkt dit echter niet omdat, zo blijkt uit een studie in het wetenschappelijk vakblad Nature, niet het p53 gen abnormaal is maar een ander gen, het Apaf-1 gen, waarop die geneesmiddelen geen effect hebben. Bij ongeveer de helft van de melanoompatiënten werd dit defecte gen aangetroffen. Volgens de onderzoekers zou dit kunnen verklaren waarop chemotherapie bij veel melanoom patiënten niet werkt en waarom deze kanker kan uitzaaien. Het onderzoek zou op termijn kunnen leiden tot een nieuwe behandeling van melanoom waarbij het Apaf-1 gen wel wordt geactiveerd.


Huidkanker ontstaat wanneer gewone huidcellen ontaarden in kwaadaardige cellen die ongeremd kunnen delen.

Komt huidkanker veel voor?
Huidkanker komt inderdaad zeer veel voor. Sterker nog: van alle soorten kanker die voorkomen staat het basaalcelcarcinoom van de huid in Nederland veruit op de eerste plaats. Voor Nederlandse dermatologen is de diagnose basaalcelcarcinoom dan ook een van de meest gestelde diagnosen tijdens het spreekuur.

Welke soorten huidkanker zijn er?

Er zijn verschillende soorten huidkanker. Sommige soorten zijn heel zeldzaam, zoals vormen van huidkanker die uitgaan van witte bloedcellen in de huid (huidlymfomen) of die uitgaan van bindweefselcellen (bv. sarcomen). Een 3-tal soorten huidkanker komt veel voor en zullen daarom op aparte pagina’s worden besproken. Deze soorten zijn

Symptomen

Moedervlek die van kleur verandert

 • Met een onscherpe begrenzing.
 • Moedervlek die groter of dikker   wordt.
 • Moedervlek die jeukt
 • Verschillende hoogte
 • Asymmetrisch
 • Moedervlek die knobbelig wordt.
 • Elke vlek die makkelijk bloedt.
 • Moedervlekken, oude litteken, een   zweer die moeilijk geneest,
 • Bestralingsgebieden.
 • Het ontstaan van rasperige, schilferige plekken.

Van de webmaster en oprichter SDK/rondom kanker Tom van der Wal

Mijn eigen ervaring met een melanoom 1999

Helaas bleef het daar niet bij, nog 2 soorten.
Multiple Myeloma (2016-2022 onder behandeling)
En een wekedelensarcoom op de holle ader

Een en het ander is het gevolg van het Lifraumeni syndroom, een familiare fout in het DNA http://www.li-fraumeni.nl (p53 gen)

http://www.youtube.com/watch?v=_Xt_wr3UjvQ&feature=player_embedded

Lotgenoten:

Patiëntenverenigingen:

Wijziging of aanvulling doorgeven?

Hier uw wijziging, graag met volledige url