Wat is een maligne mesothelioom (longvlieskanker) en hoe ontstaat het?

Een (kwaadaardig) mesothelioom is een specifieke longtumor, veroorzaakt door de inademing van asbest. Asbestvezels worden ingeademd en nestelen zich in de longvliezen. Daar prikkelen zij de bekledende cellen en bewerkstelligen ze dusdanige veranderingen, dat deze cellen in kwaadaardige tumorcellen veranderen.

Symptomen:

Pijn en last bij het ademen.

Interessante weblinks:

Algemene Informatie:

Pleurakanker (Vlaams voor mesothelioom) of mesothelioom
Pleurakanker of mesothelioom is een zeldzame kanker die echter volop in de actualiteit staat: blootstelling aan asbest is immers de belangrijkste oorzaak van pleurakanker, een ernstige kanker van de longvliezen die pas laattijdig symptomen veroorzaakt en waartegen men weinig kan beginnen.In België worden jaarlijks 100 gevallen van mesothelioom gediagnosticeerd. De incidentie stijgt met de leeftijd en mannen worden driemaal vaker aangetast dan vrouwen.|lees meer e-gezondheid.be

Schadevergoeding:

Instituut Asbestslachtoffers
Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) staat asbestslachtoffers met mesothelioom bij in het indienen van claims tegen hun (voormalige) werkgevers. Het IAS is daarvoor opgericht door de overheid in samenwerking met de slachtofferverenigingen, de werkgevers-en werknemers organisaties en het Verbond van Verzekeraars. De bemiddeling is gratis voor het slachtoffer. Slachtoffers die hun voormalige werkgever niet meer aansprakelijk kunnen stellen, kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige uitkering uit de Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers (TAS). Lees meer |Asbestslachtoffers.

Comité asbestslachtoffers
Veel asbestslachtoffers zitten met de vraag: kan ik het bedrijf waar ik de asbest besmetting heb opgelopen aansprakelijk stellen voor de materiële en immateriële schade die ik heb geleden?| Lees meer: Comite asbestslachtoffers

Lotgenoten:

Patiëntenverenigingen:

Wijziging of aanvulling doorgeven?

Hier uw wijziging, graag met volledige url

Asbestosis health byte