Wat is een maligne mesothelioom en hoe ontstaat het?

Een (kwaadaardig) mesothelioom is een specifieke longtumor, veroorzaakt door de inademing van asbest. Asbestvezels worden ingeademd en nestelen zich in de longvliezen. Daar prikkelen zij de bekledende cellen en bewerkstelligen zij dusdanige veranderingen, dat deze cellen in kwaadaardige tumorcellen veranderen.Lees meer: Longkankerinfo

Symptomen:

Pijn en last bij het ademen.

Interessante weblinks:

Instituut asbestslachtoffers | met veel interessante informatie Lees meer
Richtlijn mesothelioom | de moeite waard om even te bekijken  bekijk de richtlijn
Mesothelioma Web | allesomvattend overzicht Mesothelioma Web (Engelstalig)
Pleuralmesothelioma | Uitgebreide Engelstalige informatie
Mesothelioma Help |www.MesotheliomaHelp.org

Algemene Informatie:

Pleurakanker (Vlaams voor mesothelioom) of mesothelioom
Pleurakanker of mesothelioom is een zeldzame kanker die echter volop in de actualiteit staat: blootstelling aan asbest is immers de belangrijkste oorzaak van pleurakanker, een ernstige kanker van de longvliezen die pas laattijdig symptomen veroorzaakt en waartegen men weinig kan beginnen.In België worden jaarlijks 100 gevallen van mesothelioom gediagnosticeerd. De incidentie stijgt met de leeftijd en mannen worden driemaal vaker aangetast dan vrouwen.|lees meer e-gezondheid.be

Patientenverenigingen:

Stichting Samenwerkende Contactgroepen Longkanker
Adres: Rigolettostraat 173
Plaats: 2555 VP Den Haag
Inlichtingen: 070 – 36 88 219

Nuttige adressen:

Comité Asbest Slachtoffers
Lijndraaier 157
1625 ZW HOORN
tel. 0229 26 51 37
info@comiteasbestslachtoffers.nl
Comité asbestslachtoffers |Lees meer: asbestslachtoffers

Asbestslachtoffers Vereniging Nederland
Patienten opvang
Postbus 2140
2002 CC Haarlem
023-5273017

FNV ledenservices
Bleek 15-17
3447 GV Woerden
0348-4876876969

B.S.A.
Scheveningseweg 56
2517 KW Den haag
Postbus 1615

Schadevergoeding:

Instituut Asbestslachtoffers
Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) staat asbestslachtoffers met mesothelioom bij in het indienen van claims tegen hun (voormalige) werkgevers. Het IAS is daarvoor opgericht door de overheid in samenwerking met de slachtofferverenigingen, de werkgevers-en werknemers organisaties en het Verbond van Verzekeraars. De bemiddeling is gratis voor het slachtoffer. Slachtoffers die hun voormalige werkgever niet meer aansprakelijk kunnen stellen, kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige uitkering uit de Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers (TAS). Lees meer |Asbestslachtoffersl.

Comité asbestslachtoffers
Veel asbestslachtoffers zitten met de vraag: kan ik het bedrijf waar ik de asbest besmetting heb opgelopen aansprakelijk stellen voor de materiële en immateriële schade die ik heb geleden?| Lees meer: Comite asbestslachtoffers

What is mesothelioma?
Asbestosis health byte