Partner kankerpatiënt ook ziek?
Na vaststelling van de diagnose bij kankerpatiënten ontstaan er ook vaak klachten bij partners van de patiënten. Dat blijkt uit recent Zweeds onderzoek waarover het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde schrijft. Zo krijgen echtgenoten en echtgenotes van mensen die darm- en longkanker hebben in de twee jaar nadat de ziekte is geconstateerd drie keer zo vaak psychiatrische hulp als ‘normale’ groepen.

Ook partners van patiënten met prostaatkanker bleken vaker bij een psychiater of psycholoog te lopen dan gemiddeld. Uit het onderzoek blijkt verder dat partners van kankerpatiënten ook vaker behandeld worden voor spier- en hartklachten.

De wetenschappers bekeken of partners van patiënten met darm-, long-, borst- of prostaatkanker een groter beroep deden op de gezondheidszorg in de periode dat hun echtgenoten ziek werden. Dat bleek bij alle groepen het geval te zijn. Mannen, en in het bijzonder mannelijke partners van mensen met darm- en longkanker, behoren tot de koplopers. De onderzoekers pleiten ervoor dat partners van kankerpatiënten standaard hulp krijgen aangeboden. Zo zou moeten worden voorkomen dat ze medische of psychische klachten krijgen.

SDK forum partners:

SDK-forum Partners | Praat mee op ons forum  | SDK partner forum

Interessante weblinks:

Relatietips | Leven met een partner met kanker Relatietips
VLK | Ook partners verdienen aandacht VLK

Kanker in de familie.
Elke ziekte heeft invloed op het gezinsleven. Een vader, moeder, broer of zus, die ziek thuis is met de griep kan niet zoveel tijd besteden met de familie als normaal. De zieke krijgt speciale aandacht en taken worden tijdelijk even anders verdeeld. Meestal, is de zieke niet zo lang ziek en wordt het gezinsleven al snel weer zoals het normaal was.

Als iemand kanker heeft, dan is het anders. Hij of zij heeft behandelingen nodig en moet regelmatig naar het ziekenhuis. De mensen in de familie kunnen bezorgd zijn. Ze zijn bezorgd om de persoon met kanker en bezorgd om zichzelf. Kanker is een ernstige ziekte, en het kan beangstigend zijn als je niet zeker weet of de persoon met kanker weer beter zal worden of niet.

Mensen in je familie kunnen er verschillend op reageren.

Ze kunnen bang of boos zijn dat hun leven veranderd is. Ze kunnen moe zijn, of zenuwachtig over de toekomst. Sommige personen kunnen doorgaan alsof er niest aan de hand is. Ze laten het, maar allemaal over zich heen komen.(schijn bedriegt) Als je van streek bent, dan vraag je je zelfs af, of ze wel geven om het familielid dat kanker heeft?

Het is belangrijk om te onthouden dat ieder persoon op zijn eigen manier reageert. Je wordt boos op andere familieleden voor de manier waarop ze reageren, Maar het is beter om met hen te praten. Als je praat, kun je begrijpen waarom ze reageren, zoals ze reageren.

Familie/partners/vrienden van kankerpatiënten: Kanker heb je niet alleen:
De site diagnose-kanker wordt ook druk bezocht door echtgenoten, kinderen en vrienden van kankerpatiënten. Vaak voor het zoeken naar informatie over verschillende kankersoorten, maar ook om steun te zoeken bij anderen.

Niet alleen voor mensen met kanker, maar ook voor hun directe omgeving verandert er veel. Naast allerlei praktische zaken die er spelen als iemand in de directe omgeving met kanker wordt geconfronteerd, is daar natuurlijk ook het emotionele proces. Veel direct betrokkenen hebben vele vragen, van medische aard maar ook over hoe het verder moet en wat er te wachten staat.

Er komt veel op je af, de zorg voor een vader of moeder, partner of kind, de emotionele en lichamelijk belasting. Is het nog wel te combineren met je eigen bezigheden en bijvoorbeeld je werk. Via diagnose kanker kom je razendsnel in contact met mensen die allemaal in een soortgelijke situatie zitten: namelijk dat kanker is vastgesteld bij een dierbaar persoon. Het lucht op om eens met hen te mailen of te chatten. En door mee te doen help je ook anderen weer verder! bezoek de lotgenoot.nl eens, of praat mee in de mailgroepen.

Relatie ook voor kankerpatiënt gewoon een kwestie van nemen en geven:
Wanneer in een relatie iemand kanker krijgt, zal de zieke meer behoefte hebben aan steun en hulp dan de gezonde partner. Toch blijkt, dat de meeste (echt)paren het niet meer dan billijk vinden dat de beide partners elkaar evenveel ondersteunen. Ook bij kanker is, behalve als de patiënt er slecht aan toe is, een relatie is dus gewoon een kwestie van geven en nemen, constateert sociaal-psycholoog Roeline Kuijer. Zij promoveerde in 2000 aan de Rijksuniversiteit Groningen. De Nederlandse KWF/ kankerbestrijding  financierde het onderzoek.

Uit Kuijers onderzoek blijkt ook dat patiënten eerder vinden dat hun relatie uit balans is dan hun partner. Voor paren die daardoor toch problemen krijgen waar ze zelf niet uitkomen, bieden gesprekken met een psycholoog relatief snel uitkomst. Vaak gaat men ervan uit,  dat een relatie door een ernstige ziekte als kanker uit evenwicht raakt omdat de partners een patiënt-verzorger rolverdeling aannemen, maar onderzoek naar deze veronderstelling ontbreekt geheel. Kuijer onderzocht daarom hoe patiënten en hun partners zelf tegen de balans in hun relatie aankijken. Zij ondervroeg 229 paren waarvan een van de partners kanker heeft.Patiënt en partner verschillen

Kankerpatiënten geven inderdaad aan dat hun relatie uit balans is:
Ze hebben het gevoel dat hun partner meer voor hen doet dan andersom. Hun partners voelen zich echter niet tekort gedaan. Zij vinden zich billijk behandeld en in sommige gevallen zelfs bevoordeeld. Patiënt en partner kijken dus verschillend tegen de situatie aan. “Partners kunnen door de ziekte iets winnen wat zij daarvoor niet hadden”, vermoedt Kuijer. “Een echtgenoot die altijd buitenshuis gewerkt heeft, zal door zijn ziekte opeens veel gezelschap gaan bieden.”

”Maar het kan ook zijn dat partners het gewoon moeilijk vinden om toe te geven dat zij zich benadeeld voelen door de ziekte.” Patiënten of partners die het gevoel hebben dat zij meer in de relatie investeren dan terugkrijgen, zijn het minst tevreden over hun relatie, en ervaren ook meer negatieve gevoelens.

Rechtvaardig
“Sommige onderzoekers zijn van mening dat ‘geven en nemen’ er niet toe doet binnen een intieme relatie”, stelt Kuijer. “Het zou alleen spelen in zakelijke contacten, of in relaties met vreemden. Toch blijkt billijkheid wel degelijk belangrijk te zijn in intieme relaties, zelfs wanneer een van de partners een ernstige ziekte als kanker heeft. Ook dan vindt men een relatie waarin de patiënt en zijn of haar partner elkaar wederzijds steun en hulp bieden rechtvaardiger dan een relatie waarin de een vooral ontvangt en de ander geeft.”

Pas als de conditie van de patiënt verslechtert, en er grote verschillen in behoeften ontstaan, vonden de onderzochte paren het billijker dat de gezonde partner meer doet.

Hulp: De meeste (echt)paren zijn goed in staat om een evenwicht tussen geven en nemen te bewaren. Paren die wel problemen ondervinden zijn goed te helpen. Een vijftal gesprekken met een psycholoog blijkt voldoende om vervelende gevoelens over de scheefgroei in de relatie (bijvoorbeeld schuldgevoelens of boosheid) te verminderen. De gesprekken helpen bovendien om het evenwicht in de relatie te herstellen. De betrokkenen zelf vinden dat hun relatie er door deze vorm van counseling op vooruit gaat. “Het gaat hierbij om mensen die een normale relatie hebben, maar die door de ziekte een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken”, zegt Kuijer. “Het is geen uitgebreide relatietherapie.” Bronvermelding: Rijksuniversiteit Groningen -27-1-1000 Overgenomen van CNH Nieuws

De 10 naasten regels (partners, kinderen van. ouders) van kankerpatiënten.
N.B. dit was het resultaat van een vraag aan de naasten lotgenoten in SDK

  1. Een naaste heeft recht op erkenning en begrip.
  2. Een naaste heeft recht op medische informatie, uitleg door de behandelend arts en recht op begeleiding van hulp- en zorgverleners, ook voor zichzelf.
  3. Een naaste heeft recht op betaald ziekteverlof als de situatie niet meer dragelijk is, en functioneren op het werk onmogelijk is.
  4. Een naaste heeft recht op privacy, als hij /zij dat wenst en om met rust gelaten te worden op een moment dat het niet goed uitkomt.
  5. Een naaste bepaalt zelf wanneer zij/hij het nodig vind om uitleg te geven en bepaalt ook zelf het moment.
  6. Een naaste heeft recht op bijstand van hulpverleners en artsen.
  7. Een naaste heeft recht op een leven na de dood en recht om zijn leven in te delen zoals zij / hij dat wenst.
  8. Een naaste heeft recht op erkenning op verdriet, huilen, zonder zich daarvoor te moeten schamen.
  9. Een naaste heeft recht om niet veroordeeld te worden op zijn functioneren ten aanzien van de familie.
  10. Een naaste heeft onvoorwaardelijk recht op een respectvolle behandeling van, familie,  vrienden, artsen en verpleging.

Lotgenoten:

Patiëntenverenigingen:

Wijziging of aanvulling doorgeven?

Hier uw wijziging, graag met volledige url