Door ruzie tussen verschillende organisaties dreigt informatie op de patiëntenwebsite kanker.nl verouderd en versnipperd te raken. Een aantal patiëntenorganisaties weigert volgens de Volkskrant nog een inhoudelijke bijdrage te leveren nu KWF Kankerbestrijding het platform volledig wil beheren. Tot nu toe deelt KWF die verantwoordelijkheid met twee andere organisaties.

De Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) was van maandag plan een kort geding te beginnen, maar gaat nu toch eerst praten met KWF Kankerbestrijding.

Eigendom

Het platform kanker.nl is in 2014 opgericht om patiënten en andere betrokkenen van informatie over de ziekte te voorzien. Drie partijen zijn er sinds het begin bij betrokken. KWF zou de bouw en het onderhoud van de website financieren, de patiëntenfederatie zou ervaringen van en informatie voor patiënten leveren en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) zou een serviceverlenende rol spelen.

Vorige maand liet KWF weten de website eigenhandig te willen voortzetten. Afgesproken was echter dat kanker.nl eigendom van de patiëntenfederatie zou worden als een van de drie partijen niet meer kon of wilde samenwerken.

De NFK is bang dat door de ruzie de informatie op kanker.nl straks afwijkt van de informatie die de federatie zelf verspreidt. De voorzitter van Kankercentrum IKNL vindt dat onbestaanbaar. “Een patiënt moet meteen weten waar hij aan toe is, zonder dat hij allemaal websites met elkaar moet vergelijken.