Bij het niercelcarcinoom is steeds minder sprake van grote tumoren met duidelijke klachten en steeds meer van kleinere tumoren. Deze worden vaak ‘per toeval’ met de echografie ontdekt, naar aanleiding van niet aan nierkanker gerelateerde klachten. Patiënten met een niercelcarcinoom hebben een zeer goede kans om van de nierkanker te genezen.

Symptomen:

  • Moeilijk kunnen plassen
  • Pijn en branderig gevoel bij het plassen
  • Vaak moeten plassen
  • Aanhoudende blaasontsteking
  • Bloed bij de urine
  • Pijn en/of gevoeligheid in de onderbuik
  • Veranderingen zaadlozing en Orgasme
  • Pijn in de heup
  • Gewichtsverlies
  • Spontane botbreuken

Interessante weblinks:

UMC Utrecht Cancer Center
Informatie over kanker, de diagnostiek en de·behandeling ·in het UMC Utrecht.·Doel is·dat u de informatie vindt waar u op dat moment behoefte aan heeft. Daarom helpen patiënten en professionals mee bij het maken van deze website. Deze website is een zelfstandige website. De plaatsing van deze link is op verzoek van het UMC Cancer centre link naar de website.

Opsporing en behandeling:

Elk jaar ontwikkelen in Duitsland zo’n 12000 mensen, meer mannen dan vrouwen, nierkanker. Hun leeftijd ligt overwegend tussen de 50 en de 70 jaar. Risicofactoren zijn roken, chronisch verminderde nierfunctie, cystische nieren en een langdurige inname van pijnmedicatie. Ook een familiale aanleg speelt een rol. Bij de zeer zeldzame Ziekte van Hippel-Lindau met talrijke cysten in de nieren ontwikkelt ongeveer de helft van de patiënten nierkanker..

Wanneer bestaat er verdenking op nierkanker?
Er zijn zelden vroege symptomen van nierkanker. Door de steeds frequenter toegepaste echografieën van de nieren in samenhang met andere vraagstellingen wordt nierkanker toenemend toevallig en daardoor ook in een vroeger stadium ontdekt. Bij bloed in de urine, pijn in de flanken, koorts van onbekende oorsprong, gewichtsverlies, bloedarmoede en aanhoudend minder goed functioneren, moet aan nierkanker gedacht worden, die dan echter meestal reeds vergevorderd is.

Wat houdt de behandeling in?
De behandeling is afhankelijk van de uitgebreidheid van de ziekte. In een vroeg stadium zonder metastasen op afstand is een operatie de eerste keuze. Doorgaans worden daarbij ook de bijnieren en vaak ook de aanliggende lymfklieren verwijderd. Een beperkte tumorverwijdering komt alleen in aanmerking bij solitaire nieren of bij chronisch beperkte nierfunctie.

Het is omstreden of een verwijdering van de nier ook zinvol is wanneer de tumor reeds uitzaaiingen (metastasen) in andere organen gevormd heeft en niet volledig geopereerd kan worden. Daarentegen is de operatie bij solitaire longmetastasen, die eveneens kunnen verwijderd worden, wel zinvol. In enkele gevallen wordt ter behandeling van de symptomen echter ook in een vergevorderd stadium de nier verwijderd. Als alternatief kan men proberen de tumor tenminste gedeeltelijk te vernietigen door het “verstoppen” van de bloedtoevoerende vaten. Soms worden ook botmetastasen operatief behandeld om een breuk te voorkomen.

Omdat niertumoren, en daarmee ook de metastasen, minder goed reageren op radiotherapie, wordt deze enkel aanvullend aan de operatie aangewend alsook om pijnlijke botmetastasen of hersenmetastasen te behandelen. Bevinden zich uitsluitend solitaire metastasen in de hersenen, dan kunnen deze ook geopereerd worden.

Chemotherapie met groeiremmende medicatie (cytostatica) heeft bij nierkanker weinig effect. Werkzamer is hier de immuuntherapie, de behandeling met substanties van het immuunsysteem om lichaamseigen afweerreacties tegen de tumor te activeren. Interferon alfa en Interleukin 2 zijn het best onderzocht en worden vaak gecombineerd ingezet. Een gedeeltelijke remissie wordt daarmee bij ongeveer 1/3 van de patiënten bereikt. In het kader van studies worden deze substanties tegenwoordig ook in combinatie met chemotherapie ingezet. Daarnaast is er onderzoek naar de ontwikkeling van “tumorvaccinaties” die eveneens het immuunsysteem tegen de tumor zouden moeten activeren.

Welke gevolgen heeft de behandeling?
Schade op lange termijn na de operatieve verwijdering van een nier is uiterst zeldzaam. In de regel neemt de overblijvende gezonde nier al snel de volledige uitscheidingsfunctie over. Interferon en Interleukin kunnen griepachtige symptomen veroorzaken, die met koortswerende middelen kunnen verzacht worden.

Hoe gaat het verder na de behandeling?
Een bindend nazorgprogramma is er niet. Na volledige tumoroperatie concentreren de controleonderzoeken zich op het bevragen van de patiënten naar symptomen en het lichamelijk onderzoek. Regelmatige röntgen- en echografische onderzoeken zijn niet echt noodzakelijk. Een lokaal recidief kan vooral na gedeeltelijke nierverwijdering optreden en moet dan opnieuw geopereerd worden. Bij medicamenteuze therapie wegens metastasen gebeuren röntgenonderzoeken van de longen en echografische onderzoeken van de buik om de reactie op de behandeling te evalueren. Of een immuuntherapie succes heeft kan pas ten vroegste na 6 weken beoordeeld worden. Bij verder gevorderde ziekte staat het behoud, respectievelijk herwinnen van de levenskwaliteit met een effectieve pijnbehandeling op de voorgrond.

Wat kan men doen bij recidief van de ziekte?
Wanneer na operatieve verwijdering van de nier een recidief optreedt binnen het tumorbed, dan kan een nieuwe operatie zinvol zijn. Daarna, of wanneer zich metastasen ontwikkelen, komen dezelfde maatregelen in aanmerking die genomen worden bij de primaire behandeling van een gevorderde ziekte.

Wat is de kans op genezing?
Hoe kleiner de tumor bij diagnose, hoe onwaarschijnlijker dat er reeds metastasering is. Bij een tot de nier beperkte tumor zonder lymfevatinvasie en metastasering zijn de kansen op genezing door operatieve verwijdering van de nier zeer goed. Ook wanneer er solitaire, goed operabele metastasen op afstand bestaan, is genezing nog mogelijk. Is de ziekte verder gevorderd, kan de evolutie door medicamenteuze behandeling vertraagd worden. Het verzachten van de klachten en het behoud van de levenskwaliteit staan dan op de voorgrond.

Patiënten initiatieven:

Lees ook het verhaal van Conny Kapitein, onder de naam Conny’s hoekje houdt zij een logboek bij..

Boeken:

Nieuw boek: Nierkanker! (recensie)
Van Anja Krabben kreeg ik één van de eerste exemplaren van het boek “nierkanker’. In 208 bladzijden legt freelance journalist en tekstschrijver, én zelf ex-nierkankerpatient, Anja Krabben heel veel uit over deze relatief zeldzame vorm van kanker (1500 nieuwe patiënten per jaar) Anja leidt zowel de nieuwe als bestaande nierkankerpatiënten (en hun naasten) langs tal van belangrijke onderwerpen over deze ziekte. Natuurlijk komen de huidige behandelingen aan bod, maar ook wat we mogen verwachten en wat patiënten zelf kunnen doen om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen? Het boek geeft niet alleen antwoord op ‘nierkanker’, maar behandeld ook kanker in zijn algemeenheid . De psychologie, overlevingsstatistieken en b.v ‘eigen schuld dikke bult’, wat weer ingaat op de beleving. Ook is er aandacht voor erfelijkheid, ex-patiënt en wat je kan vragen aan je arts. Ik kan elke nierkankerpatiënt het boek meer dan van harte aanbevelen! Een prima raadgever. Boek bestellen?
Surf naar http://www.stichtingeindelijk.nl

VOKK geeft boekje uit over Wilms-tumor

De VOKK heeft een boekje gemaakt over Wilms-tumor, voor ouders die meer willen weten over deze aandoening die veel bij kinderen voorkomt. Het boekje is voor ouders van een kind met een Wilms-tumor gratis te verkrijgen via het behandelende of controlerende kinderoncologisch centrum of aan te vragen bij de VOKK. Voor andere belangstellenden geldt een prijs van 5 euro ex verzendkosten.De brochure is de eerste in een reeks over de verschillende vormen van kinderkanker.www.vokk.nl

Lotgenoten:

Patiëntenverenigingen:

Wijziging of aanvulling doorgeven?

Hier uw wijziging, graag met volledige url