Een non-Hodgkin-lymfoom is een zeldzame vorm van lymfklierkanker die op alle leeftijden kan voorkomen en die bij een deel van de patiënten volledig te genezen is. De naam Hodgkin stamt af van de arts Thomas Hodgkin, die in de negentiende eeuw de ziekte van Hodgkin – nu officieel Hodgkin-lymfoom genoemd – voor het eerst beschreef. Nadien bleken er vele varianten van de ziekte van Hodgkin te bestaan, die gemakshalve maar non-Hodgkin-lymfoom (letterlijk ‘niet-Hodgkin-lymfoom’) werden genoemd, afgekort tot NHL. Er bestaan wel zo’n 30 tot 40 verschillende soorten, die zeer verschillend zijn qua gedrag, presentatie in het lichaam en gevoeligheid voor therapie. Dat maakt het ook heel moeilijk om goede informatie over een NHL te geven.

Symptomen:

  • Een sterk wisselende temperatuur.
  • Gewichtsverlies
  • Verlies van eetlust
  • Extreme overmoeidheid
  • Hevige transparantie
  • Vervelende jeuk
  • Pijn bij het drinken van alcohol
  • Bloedbezinksel meer dan 50.

Interessante weblinks

UMC Utrecht Cancer Center
Informatie over kanker, de diagnostiek en de·behandeling ·in het UMC Utrecht.·Doel is·dat u de informatie vindt waar u op dat moment behoefte aan heeft. Daarom helpen patiënten en professionals mee bij het maken van deze website. Deze website is een zelfstandige website.
De plaatsing van deze link is op verzoek van het UMC Cancer centre | de website.
 

Internationaal:

Stop-non-hodgkinlymfphoma| website met veel internationale weblinks | SNHL

Lotgenoten:

Patiëntenverenigingen:

Wijziging of aanvulling doorgeven?

Hier uw wijziging, graag met volledige url