Het woord palliatie betekent: verzachting of verlichting:

Palliatieve zorg is zorg in de laatste levensfase met aandacht voor het lichaam, geest en ziel.
Het wordt ook wel terminale zorg of stervensbegeleiding genoemd, het staat dan ook in contrast met curatieve zorg die gericht is op genezing.

Palliatieve zorg kan bestaan uit de volgende onderdelen.

 • De lichamelijke verzorging
  Veel patiënten lijden pijn in de laatste levensfase en de llichamelijke vezorging is er dan ook zoveel mogelijk op gericht om het de patiënt zo comfortabel mogelijk te maken door middel van pijnbestrijding en ook palliatieve sedatie.
 • De psychologische zorg
  Het aanbod in het helpen aanvaarden van het op handen zijnde sterven. Uiteraard is dit op vrijwillige basis.
 • Omgevingszorg
  Ook voor de familie wordt tijd gemaakt om het aanvaardings en rouwproces te verwerken.
  Ook wordt er aandacht besteed aan materiële zaken zoals ziektekosteverzekeringen, tussenkomst bij verblijfskosten in of nabij het ziekenhuis.
 • Existentiële zorg
  Uitsluitend op verzoek van de patient kan bv een geestelijke morele of gelovige duiding geven voor existentiële vragen.

Netwerk palliatieve zorg:

In 66 regionale netwerken palliatieve zorg werken allerlei organisaties samen om palliatieve zorg zo goed mogelijk te organiseren. Onder de netwerken vindt u contactgegevens en websites van netwerken palliatieve zorg. Heeft u zorg nodig, zoek dan in de database Zorg kiezen naar de palliatieve zorgmogelijkheden bij u in de buurt.

Hospice voorzieningen:

Er zijn enkele honderden instellingen die zich gespecialiseerd hebben in palliatieve zorg. Deze hospicevoorzieningen zijn bedoeld voor mensen die in hun laatste levensfase om wat voor een reden dan ook niet in het ziekenhuis of thuis kunnen-willen verblijven.

Er zijn vijf typen voorzieningen:

 • Bijna-thuis-huis/(low care) hospice.
 • Hospice (high care).
 • Afdeling in verpleeghuis.
 • Afdeling in verzorgingshuis.
 • Afdeling in ziekenhuis.

Lees meer: palliatieve zorg

Meer interessante links:

Zie ook onze pagina over hospicevoorzieningen
Nog een handige link: startkabel palliatieve zorg

UMC Utrecht Cancer Center
I
nformatie over kanker, de diagnostiek en de behandeling  in het UMC Utrecht.
Doel is dat u de informatie vindt waar u op dat moment behoefte aan heeft. Daarom helpen patiënten en professionals mee bij het maken van deze website. Deze website is een zelfstandige website.
De plaatsing van deze link is op verzoek van het UMC Cancer centre link naar de website. 

Voor informatie over euthanasie kunt u terecht op onze pagina over euthanasie

_____________________________________________________

Lotgenoten:

Patiëntenverenigingen:

Wijziging of aanvulling doorgeven?

Hier uw wijziging, graag met volledige url

_____________________________________________________