Je hebt net een groot verlies geleden en wie denkt er dan aan de toekomst. De toekomst zoals je die had voorgesteld is in duigen gevallen. Je hele kaartenhuis ingestort en je moet je gaan beraden op een toekomst zonder partner, kind, ouders, vriend of vriendin. Dat feit op zich is al moeilijk genoeg, maar dan blijkt dat de buitenwacht ook nog een bepaald verwachtingspatroon van je heeft. Dat heeft voornamelijk te maken met het tijdpad. Wanneer mag je weer leuke dingen gaan doen, wanneer mag je weer aan jezelf denken, wanneer mag je tijd nemen voor jezelf om de dingen op een rij te zetten. Iedereen heeft daar een ander idee over, maar er wordt vergeten om jou te vragen wat je zelf wilt. Is het oké om na een paar maanden de draad weer op te pakken of moet je daar een jaar mee wachten of zelfs nog langer. Hoe moet je familie en vrienden duidelijk maken dat zelfs al heb je weer zin om wat activiteiten buiten het gezin om te gaan doen, dat niet inhoudt dat de degene die er niet meer is geen deel uitmaakt van je leven. (bron tekst verwerk).

Interessante links:

Rouw.nl | een website met informatie over rouw rouw.nl
Verliesverwerking.nl Landelijk stichting verlies verwerking verliesverwerking.nl

Voor de kinderen:

Rouw.kost | rouwverwerking op de basisschool  Rouw.kost
VOOK | vereniging voor ouders met een overleden kind VOOK
Achter de regenboog | voor kinderen en jonge mensen Achter de regenboog

Belangrijke organisaties:

Stichting Nazorg
Biedt zowel praktische als emotionele ondersteuning aan nabestaanden.
Postbus 2153
9704 CD Groningen
tel (050) 577 21 41
fax (050) 577 02 54

Stichting Achter de Regenboog
Verliesverwerking met kinderen en jongeren.
Geeft voorlichting, ook op scholen, gezinsbegeleiding en organiseert weekendgroepen voor jongeren die een verlies hebben meegemaakt.
Biltstraat 449 a
3572 AW Utrecht
tel  (030) 233 41 41
fax  (030) 230 08 93

Bureau lotgenotencontact
Brengt via persoonlijke bemiddeling mensen met o.a. problemen rond de rouwverwerking met elkaar in contact. Bijvoorbeeld mensen die plotseling of juist na een langdurig sterfproces een partner hebben verloren; jonge weduwen of weduwnaars, met of zonder kinderen, mensen die achterblijven na suicïde of euthanasie. Ook worden er groepsbijeenkomsten georganiseerd.
Postbus 3138
1620 GC Hoorn
tel  (0229) 26 20 54
fax  (0229) 26 35 51

Vereniging Ouders van een overleden kind
Deze vereniging bestaat dit jaar 20 jaar. In die tijd is ze uitgegroeid tot een organisatie van ruim 2.500 leden, die lotgenoten steunt en hen probeert te helpen hun onvoorstelbare verdriet te overleven. De vereniging organiseert groepsgesprekken en geeft individuele begeleiding. Kijk voor meer informatie op hun site www.vook.nl.
Postbus 418
1400 AK Bussum
tel  (0252) 37 06 04

Publicatiebureau In de Wolken
Verliesverwerking met kinderen en jongeren. Geeft voorlichting, ook op scholen, en organiseert lezingen.
Voor afspraken kan contact opgenomen worden met Riet Fiddelaars.
Spoorweg 9c
5591 HT Heeze
tel  (040) 226 04 50

Steun in woord en gedicht.
Er zijn patiënten die er prijs op stellen om alles zelf te regelen voor het uiteindelijke moment dat zij deze strijd moeten opgeven.  Maar ook nabestaanden worden wel eens gedwongen deze moeilijke taak te moeten uitvoeren. b.v . door het moeten opstellen van een overlijdensadvertentie of een afscheidswoord .Ook hier helpt SDK met haar website:   Zaken die je raken

Iemand overleden in je gezin en je wilt geen reclame meer ontvangen?
Stuur dan ook een berichtje naar onderstaand adres.  Deze zorgen ervoor dat je geen post (reclame) meer ontvangt op naam van de overledene.  Dat laatste kan n.l. zeer vervelend overkomen!

DMSA
Antwoordnummer 666
1000 TL AMSTERDAM

Lotgenoten:

Patiëntenverenigingen:

Wijziging of aanvulling doorgeven?

Hier uw wijziging, graag met volledige url