Interessante weblinks:

De schildklier is een kleine vlindervormige klier in de hals, direct onder de adamsappel aan weerszijden van de luchtpijp. De schildklier maakt hormonen aan die zorgen dat het lichaam in een normaal tempo functioneert. Schildklierkanker komt zelden voor: in minder dan 1 procent van alle kankergevallen; ongeveer 25 op 1 miljoen mensen lijden aan schildklierkanker Het verschil tussen een kanker (kwaadaardig)- of een goedaardig gezwel blijkt uit hoe de aandoening zich presenteert. Bij kanker is er sprake van ongeremde groei van cellen.

De meeste vormen van schildklierkanker kennen een relatief gunstig verloop. Door de relatief langzame groei van de meeste vormen wordt schildklierkanker meestal tijdig ontdekt en kandan goed behandeld worden. Daar staat tegenover dat op dit moment geen genezing mogelijk is.Schildklierkanker kan na behandeling terugkomen. Er zijn gevallen bekend waarin deschildklierkanker na 30-40 jaar is teruggekeerd. Dit betekent dat schildklierkankerpatiëntende rest van hun leven niet alleen schildklierhormoon moeten slikken, maar ook regelmatig(een of twee keer per jaar) gecontroleerd moeten worden.In veel gevallen wordt schildklierkanker toevallig ontdekt bij andere onderzoeken zoals scans.

Symptomen:

 • Zwelling onderin de hals die meebeweegt bij het slikken.
 • Heesheid bij een vergevorderd stadium.
 • Zwellingen elders in de hals, dat zijn de uitzaaiingen. 

Algemene informatie Schildklierkanker:

In Nederland is een richtlijn opgesteld voor de diagnose, behandeling en follow-up van gedifferentieerd schildkliercarcinoom.Deze richtlijn geldt voor huisartsen, internist-endocrinologen, chirurgen, KNO-artsen, klinisch chemici, internist-oncologen, nucleair geneeskundigen, pathologen, radiologen, radiotherapeuten, oncologisch verpleegkundigen en maatschappelijk werkers.| Bekijk de richtlijn

Belangrijke punten uit deze richtlijn:

Diagnostiek, behandeling en follow-up Het verdient aanbeveling om de diagnostiek, behandeling en follow-up te doen plaatsvinden binnen een multidisciplinair team.
Dit team zou moeten bestaan uit een

 • internist-endocrinoloog (soms internist-oncoloog)
 • chirurg
 • patholoog
 • nucleair geneeskundige
 • radioloog
 • radiotherapeut
 • gespecialiseerd verpleegkundige en zo nodig psychosociaal deskundige
 • laboratorium arts/ klinisch chemicus

Allen met expertise over en interesse in de behandeling van schildklierkanker
Patiënten met schildklierkanker of waar schildklierkanker wordt vermoed zouden moeten worden geopereerd in een ziekenhuis waar minimaal 10 tot 15 schildklieroperaties per jaar per chirurg worden verricht. Indien er voor de operatie een sterke verdenking op of bewezen aanwezigheid van halskliermetastasen bestaat dan zou de operatie in een level 1 ziekenhuis moeten worden uitgevoerd. Patiënten met een medullair of anaplastisch schildkliercarcinoom moeten altijd in een level 1 ziekenhuis worden behandeld.

De follow-up na initiële therapie dient gedurende het eerste half jaar na de ablatie te gebeuren in het ziekenhuis waar de 131I is toegediend in verband met de complexiteit van het bepalen van hoog dan wel laag risico. Laag risico patiënten kunnen daarna worden vervolgd in een regionaal ziekenhuis door een internist-endocrinoloog met ervaring met deze vorm van follow-up

Patiëntenorganisaties Schildklierkanker:

Leven Zonder Schildklier
De vereniging Leven Zonder Schildklier is opgezet voor en door schildklierkankerpatiënten in Nederland en België. De vereniging geeft via haar website ervaringen van schildklierkankerpatiënten en Nederlandstalige informatie over schildklierkanker en andere zaken betreffende de schildklier .
| leven zonder schildklier

Schildklier algemeen:

Schildklierstichting Nederland
De Schildklierstichting is opgericht in 1987 en stelt zich ten doel schildklierpatiënten te ondersteunen door middel van voorlichtingsactiviteiten, telefonisch advies en informatie en het organiseren van informatieavonden en -markten in samenwerking met ziekenhuizen en gezondheidscentra overal in Nederland.
| www.schildklier.nl

Hypo maar niet Happy
De Belangenvereniging Hypo maar niet Happy geeft meer bekendheid aan hypothyreoïdie en geeft voorlichting over beschikbare medicatie.
| www.hypomaarniethappy.nl

Schildklierkanker (Sanofi Genzyme)
De behandeling en het verloop van de ziekte zijn afhankelijk van het type schildklierkanker. Gedifferentieerde carcinomen zijn de meest voorkomende vorm van schildklierkanker (> 90% van de gevallen) en omvatten papillaire en folliculaire types. De celstructuren hiervan lijken het meest op die van normaal schildklierweefsel, waardoor ze meestal minder agressief zijn. Zoals normaal schildklierweefsel, kunnen gedifferentieerde schildkliercarcinoom cellen jodium opnemen. Of kan er  worden behandeld met chirurgie, gevolgd door behandeling met radioactief jodium.
www.schildklierkanker.nl 

Engelstalige informatie

ThyCa
Amerikaanse patiëntenorganisatie voor schildklierkanker www.thyca.org

Light of Life Foundation
Amerikaanse patiëntenorganisatie voor schildklierkankerwww.lightoflifefoundation.org

Butterfly Thyroid Cancer Trust
Engelse patiëntenorganisatie voor schildklierkanker www.butterfly.org.uk

Canadian Thyroid Cancer Support Group (Thry’vors) Inc
Canadese patiëntenorganisatie voor schildklierkanker www.thryvors.org

American Thyroid Association
Amerikaanse organisatie van schildklierspecialisten met uitgebreide informatie voor patiënten, maar ook richtlijnen etc.
www.thyroid.org

European Thyroid Association
Europese organisatie van schildklierspecialisten zonder informatie voor patiënten, maar met links naar research o.a. op het gebied van schildklierkanker. www.eurothyroid.com

Thyroid Federation International
Internationale organisatie van schildklierpatiëntenorganisaties met links naar organisaties en websites in allerlei landen
| www.thyroid-fed.org

Ook interessant zijn:

Ohne Schilddrüse leben e.V.
Duitse patiëntenorganisatie voor schildklierkanker met Duitstalige website en een uitgebreid forum met vragen en ervaringen van schildklierkankerpatiënten. www.sd-krebs.de

Vivre sans Thyroïde
Franse patiëntenorganisatie voor schildklierkanker met Franstalige website en een uitgebreid forum met vragen en ervaringen van schildklierkankerpatiënten. www.forum-thyroide.net

International Thyroid Awareness Week
Jaarlijks terugkerende week om het bewustzijn rond schildklieraandoeningen te vergroten. Op de website is informatie over de schildklier en schildklieraandoeningen in 8 verschillende talen beschikbaar o.a. ook in Turks en Arabisch.

|  www.thyroidweek.com

Lotgenoten:

Patiëntenverenigingen:

Wijziging of aanvulling doorgeven?

Hier uw wijziging, graag met volledige url