SDK is lid van de volgende organisaties:

logo VSOP, Alliantie voor erfelijkheidsvraagstukken

VSOP | De Stichting Diagnose Kanker (SDK) is lid  van de VSOP ( Vereniging van Samenwerkend  Ouder-en Patientenorganisaties betrokken bij erfelijkheidvraagstukken).
De VSOP is een samenwerkingverband van ongeveer 60 patiëntenorganisaties, veelal voor aandoeningen met een erfelijke of aangeboren component. De VSOP richt zich in algemene zin op het genetisch en biomedisch onderzoek en beleid, en in het bijzonder op de specifieke problematiek van de zeldzame aandoeningen.

ISF |Het ISF is de brancheorganisatie voor alle lokale en regionale fondsenwervende instellingen. Het ISF is er voor Zorg & Welzijn, Cultuur, Onderwijs & Wetenschap en alle andere non-profit sectoren.De doelstelling van het ISF is het stimuleren van sponsoring en fondsenwerving als maatschappelijk erkende financieringsvorm en bij te dragen aan de professionalisering van sponsoring en fondsenwerving.

European Cancer Patient Coalition ECPCSDK is full member van de European Cancer Patient Coalition ECPC , een koepelorganisatie van meer dan 300 kankerpatiëntenverenigingen in Europa. Met als doel het bevorderen van  wederzijdse belangen op Europees en Nationaal gebied en het aanleveren van ‘toolkits’ daarvoor.

CGraad | De CG-Raad is in Nederland het grootste samenwerkingverband van patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Bijna 190 organisaties werken samen binnen de CG-Raad. Samen behartigen zij de collectieve belangen voor chronisch zieken en mensen met beperkingen.