Interessante weblinks:

Symptomen:

 1. Moeilijk slikken
 2. Gevoelloosheid in de mond
 3. Bloeding in mond of keel
 4. Gezwel of knobbeltje in de mond
 5. Wond of zweer in de mond die niet binnen een paar weken geneest, of rode en witte plekken die soms pijnlijk worden of bloeden
 6. Pijn of moeite met slikken of kauwen
 7. Aanhoudende pijn of gevoelloosheid in de keel of een deel van het aangezicht
 8. Aanhoudende schorheid of verandering van de stem, zoals onduidelijke spraak
 9. Moeite met ademhalen, of luidruchtig ademhalen
 10. Aanhoudend verstopte neus, verstopte neusholtes of neusbloedingen
 11. zwelling rond de ogen of dubbel zien
 12. Pijnlijk aangezicht of bovenkaak
 13. Voortdurende oorpijn, oorsuizen (tinnitus), of problemen met horen
 14. Zwelling van een of meer ‘klieren’ (lymfeklieren) in de hals.
 15. Het eerste symptoom van hoofd-halskanker is soms een pijnlijke zwelling van een van deze klieren.

Algemene informatie hoofd-halskanker:

Hoofd hals kanker Antoni van Leeuwenhoek
De werkgroep hoofd-hals oncologie van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (AvL), verbonden aan het Nederlands Kanker Instituut (NKI), houdt zich bezig met patiëntenzorg, https://www.hoofdhalskanker.info/

Hoofd/hals kanker- Erasmus
Behandeling van patiënten met een kwaadaardige aandoening van het hoofd -hals gebied (exclusief hersentumoren, schildkliertumoren en tumoren van het oog) vindt in Rotterdam plaats binnen de multidisciplinaire IKR-werkgroep hoofd / hals tumoren.

UMC Utrecht Cancer Center
Informatie over kanker, de diagnostiek en de behandeling ·in het UMC Utrecht.·Doel is·dat u de informatie vindt waar u op dat moment behoefte aan heeft. Daarom helpen patiënten en professionals mee bij het maken van deze website. Deze website is een zelfstandige website. De plaatsing van deze link is op verzoek van het UMC Cancer centre link naar de website.

Slokdarmkanker:

Slokdarmkanker info. 
www.slokdarmkanker.info van de Maag Lever Darm Stichting. Deze website is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met patiëntenorganisatie Doorgang en een Wetenschappelijke Raad, bestaande uit vijf specialisten. De website biedt betrouwbare, actuele en complete patiënteninformatie over slokdarmkanker. Mensen kunnen er bovendien ervaringen uitwisselen via een forum en vragen stellen aan deskundigen.| lees meer op slokdarmkanker.

Mond of keelkanker:

Mond of Keelkanker Gezondheid.be
Heesheid is meestal een onschuldig verschijnsel bij een luchtweginfectie, maar af en toe is een hese stem het eerste teken van keelkanker. Raadpleeg daarom steeds je dokter wanneer je stem het laat af weten

Kanker in de keel, neus of mond
Is het kanker in het gebied van keel, neus en mond? In het gebied van keel, mond en neus kunnen diverse klachten optreden. Bij problemen in de keel treedt heesheid op, u heeft het gevoel van een brok in de keel of er zit een knobbel. Bij problemen in de neus wordt  als eerste klacht een verstopt gevoel of verminderde doorgang door de neus opgemerkt. Een kriebelig gevoel in de keel, slikklachten, kortademigheid, hoesten al of niet met spoortjes bloed kunnen ook wijzen op problemen in keel, mond en/of neus Bron kanker wie helpt

Kanker van de neus, mond- en keelholte behandelen
Per jaar wordt in Nederland bij ongeveer 1200 mensen een vorm van kanker van de mond, neus of de keelholte vastgesteld  Het grootste deel van de patiënten is van middelbare en oudere leeftijd. Bij mannen komen deze tumoren vaker voor dan bij vrouwen. Tumoren in de keelholte kunnen zich verspreiden naar de lymfeklieren van de hals.

Handige links:

Lotgenoten:

Patiëntenverenigingen:

Wijziging of aanvulling doorgeven?

Hier uw wijziging, graag met volledige url