Symptomen:

 1. Moeilijk slikken
 2. Gevoelloosheid in de mond
 3. Bloeding in mond of keel
 4. Gezwel of knobbeltje in de mond
 5. Wond of zweer in de mond die niet binnen een paar weken geneest, of rode en witte plekken die soms pijnlijk worden of bloeden
 6. Pijn of moeite met slikken of kauwen
 7. Aanhoudende pijn of gevoelloosheid in de keel of een deel van het aangezicht
 8. Aanhoudende schorheid of verandering van de stem, zoals onduidelijke spraak
 9. Moeite met ademhalen, of luidruchtig ademhalen
 10. Aanhoudend verstopte neus, verstopte neusholtes of neusbloedingen
 11. zwelling rond de ogen of dubbel zien
 12. Pijnlijk aangezicht of bovenkaak
 13. Voortdurende oorpijn, oorsuizen (tinnitus), of problemen met horen
 14. Zwelling van een of meer ‘klieren’ (lymfeklieren) in de hals.
 15. Het eerste symptoom van hoofd-halskanker is soms een pijnlijke zwelling van een van deze klieren.

Strottenhoofdkanker:

Algemene informatie hoofd-halskanker:

Hoofd hals kanker Antoni van leeuwenhoek
De werkgroep hoofd-hals oncologie van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (AvL), verbonden aan het Nederlands Kanker Instituut (NKI),houdt zich bezig met patiëntenzorg ,http://www.hoofdhalskanker.info

 • Hoofd/Halskanker
 • Hypopharynxkanker
 • Speekselklierkanker
 • Strottenhoofdkanker
 • Keelkanker
 • Mondholtekanker
 • Neus(bij)holte bovenkaakkanker
 • Neus-keelholtekanker
 • Slokdarmkanker

Hoofd/hals kanker- Erasmus
Behandeling van patiënten met een kwaadaardige aandoening van het hoofd -hals gebied (exclusief hersentumoren, schildkliertumoren en tumoren van het oog) vindt in Rotterdam plaats binnen de multidisciplinaire IKR-werkgroep hoofd / hals tumoren.| Erasmus Universiteit

Mond of keelkanker:

Kanker in de keel, neus of mond
Is het kanker in het gebied van keel, neus en mond? In het gebied van keel, mond en neus kunnen diverse klachten optreden. Bij problemen in de keel treedt vaak heesheid op, u heeft het gevoel van een brok in de keel of er zit een knobbel. Bij problemen in de neus wordt vaak als eerste klacht een verstopt gevoel of verminderde doorgang door de neus opgemerkt. Een kriebelig gevoel in de keel, slikklachten, kortademigheid, hoesten al of niet met spoortjes bloed kunnen ook wijzen op problemen in keel, mond en/of neus Bron: kanker wie helpt

Kanker van de neus, mond en keelholte behandelen
Per jaar wordt in Nederland bij ongeveer 1200 mensen een vorm van kanker van de mond, neus of de keelholte geconstateerd. Het grootste deel van de patiënten is van middelbare en oudere leeftijd. Bij mannen komen deze tumoren vaker voor dan bij vrouwen. Tumoren in de keelholte kunnen zich verspreiden naar de lymfeklieren van de hals  Bron: kanker wie helpt

Lotgenoten:

Patiëntenverenigingen:

Wijziging of aanvulling doorgeven?

Hier uw wijziging, graag met volledige url