anbi-logo

1. Naam organisatie

Diagnose kanker (Stichting)

2. RSIN nummer / KvK Nummer

RSIN Nummer: 8093.45.602
KvK Nummer: 37092281

3. Internet adres

https://www.diagnose-kanker.nl /lotgenoot.nl

4. Contact

Postadres
Oosterhaven 29
1671AB Medemblik
Bezoekadres
Oosterhaven 29
1671AB Medemblik

Email: info@diagnose-kanker.nl
Telefoonnummer: 0031227547700

5. Doelstelling

Onze missie is om kankerpatiënten en hun naasten uit ‘n isolement te halen en te voorzien van passende informatie Waarmee het mogelijk wordt keuzes te maken of inzicht te verkrijgen rondom hun ziekte, behandeling, toekomst en kwaliteit van leven. De stichting besteed geld direct aan de patiënten en hun naasten. SDK is een ANBI d.w.z. een officieel goed doel voor de belastingdienst! U geld wordt dus goed én direct  besteed.

6. Beleidsplan

Beleidsplan

7. Bestuurders

Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Functie
Tonia van der Wal Voorzitter
Ron De Boer Secretaris
Ronald Biezen Penningmeester
Davika Wijand bestuurder
Hendrik Bijlsma bestuurder

8. Beloningsbeleid

SDK heeft geen personeel in dienst

9. Activiteiten

Praktisch: kankerpatiënten helpen op het gebied van digitale informatie en lotgenotencontact. Onze betrokkenheid ligt direct bij de mensen voor wie het allemaal bedoeld is!
Onze vrijwilligers bestaan meestal uit (ex)patiënten.

10: Statuten

SDK-Statuten

—————————————————————————————————————————-
Meer over SDK

De Stichting Diagnose Kanker (SDK) zet zich sinds 2000 met volle overtuiging in om duizenden kankerpatiënten met elkaar in contact te brengen. Dit zogeheten lotgenotencontact is van groot belang. Niet alleen voor de patiënten zelf, maar ook voor hun naasten. De SDK maakt gebruik van een eigen mailserver. Elke dag weer gaan zo’n vierhonderd tot vijfhonderd berichten over het Internet heen en weer. Uit deze enorme stroom blijkt dat de stichting in een grote behoefte voorziet: onderling contact maakt een einde aan het isolement, waarin kankerpatiënten in terecht dreigen te komen. SDK werkt uitsluitend met vrijwilligers, onder wie ruim zestig (ex-) patiënten. De kwaliteit van het leven, informatie en lotgenotencontact: dat zijn de belangrijkste doelen van SDK Onze slagzin is dan ook: ‘Waar mensen samen gaan, blijft niemand alleen staan’ De website van de stichting geeft informatie over kanker en alle problemen die daarmee te maken hebben. Het gaat daarbij vooral om het maken van keuzes. Verder geeft de website informatie om meer inzicht in de ziekte, de behandeling en de toekomst te krijgen. SDK verricht met weinig middelen groots werk. Daar zijn we trots op. Surf maar eens naar onze sites en overtuig u zelf.

Missie Diagnose kanker (Stichting)

Onze missie is om kankerpatienten en hun naasten uit ‘n isolement te halen en te voorzien van adequate informatie Waarmee het mogelijk wordt keuze’s te maken of inzicht te verkrijgen rondom hun ziekte, behandeling, toekomst en kwaliteit van leven. De stichting besteed geld direct aan de patienten en hun naasten. SDK is een ANBI d.w.z. een officieel goed doel voor de belastingdienst! U geld wordt dus goed én direct  besteed ( dus niet aan de directie) 100 % direct voor dit goede doel

Activiteiten Diagnose kanker (Stichting)

Concreet: kankerpatienten helpen op het gebied van digitale informatie en lotgenotencontact. Onze betrokkenheid ligt direct bij de mensen voor wie het allemaal bedoeld is! Onz vrijwilligers bestaan uit (ex)patienten.

Organisatie Diagnose kanker (Stichting)

Stichting Diagnose kanker
Opgericht sinds september 2000
Oosterhaven 29
1671 AB Medemblik
Tel 0227-547700
info@diagnose-kanker.nl

Bestedingen Diagnose kanker (Stichting)

Internettechniek,
Onderhoud websites (meerdere op gebied van kanker)
Moderators opleidingen,
Ondersteuning kankerpatiënten en hun naasten,
Folder materiaal,
Informatie – verstrekking
Studentenbegeleiding
Nieuwsbrieven over en rondom kanker
Activiteiten voor jonge kankerpatienten
Meetings
werkelijke ondersteuning, zonodig ter plaatse
lotgenoot.nl (Nieuw)

Jaarcijfers2019 SDK
jaarcijfers-SDK-2019