Al jarenlang hebben dokters yoga als ontspanningstherapie voorgeschreven aan kankerpatiënten. De positieve effecten van yoga bij de bestrijding van kanker waren tot dusver echter nog niet wetenschappelijk beschreven. Inmiddels is dat wel gebeurd, meer bepaald via een studie waar 410 kankerpatiënten aan hebben deelgenomen.

Uiteraard is het niet zo dat yoga de aandoening zelf bestrijdt, daarvoor zijn andere therapieën noodzakelijk. Yoga kan echter het lot van kankerpatiënten aanzienlijk verlichten, onder andere door het verbeteren van de slaap, door de afhankelijkheid van slaapmiddelen te verminderen en door de kankerpatiënten de kans te bieden hun dagelijkse routine-activiteiten verder te zetten. De studie werd voorgesteld op de jaarmeeting van de American Society of Clinical Oncology in Chicago.

Uit een aantal kleinere testen was al gebleken dat yoga een positief effect had op het leven van kankerpatiënten, maar tot dusver werd daar door de overheden geen rekening mee gehouden. Ditmaal kan dat anders worden, want de nieuwe studie werd onder andere gefinancierd door de Amerikaanse National Institutes of Health middels een bedrag van 5 miljoen dollar. Daardoor is het wetenschappelijk gewicht van de nieuwe studie toegenomen.

Karen Mustian, hoofdauteur van de studie en assistant professor in het departement oncologie van de University of Rochester Medical Center, was al langer overtuigd van de positieve effecten van yoga op het leven van kankerpatiënten. Zij is er van overtuigd dat de resultaten van de nieuwe studie meer dokters zal overtuigen om kankerpatiënten yoga voor te schrijven.

Bij de studie uitgevoerd door het team van de universiteit van Rochester bleek dat 8 van de 10 kankerpatiënten een duidelijke verbetering van de slaap lieten optekenen. De eerste resultaten waren al duidelijk nadat de kankerpatiënten een maand lang tweemaal per week yoga volgden. Aan het einde van de proefperiode had 31% van de kankerpatiënten niet langer last van slaaponderbrekingen. Dat was tweemaal zo veel als bij kankerpatiënten die geen yoga volgden.

Bovendien bleken kankerpatiënten in 42% van de gevallen minder last van vermoeidheid te ondervinden. Zij slaagden er in om het gebruik van slaapmiddelen met 21% terug te dringen. Bij kankerpatiënten die geen yoga volgden, slaagde slechts 5% er in om het gebruik van slaapmiddelen terug te dringen.

Lorenzo Cohen, professor behavioral science en kankerpreventie aan de University of Texas MD Anderson Cancer Center in Houston, merkt op dat de wetenschap nog altijd geen verklaring kan geven voor het positief effect van yoga op kankerpatiënten. Cohen is echter van mening dat er ook een belangrijk economisch aspect aan de zaak verbonden kan zijn, want wie als kankerpatiënt yoga volgt kan gewoon blijven werken. Bron: http://www.gezondheidsweb.eu/kanker/yoga-kan-positief-effecten-hebben-bij-kanker.

Op zoek naar een Yoga trainer met ervaring met kankerpatiënten?

Dionne Doorgeest – Medemblik website | De yogatuin